Helsingissä on saatu lupaavia tuloksia älyteknologian hyödyntämisessä muistisairaiden ikäihmisten hoidossa. Kustaankartanon seniorikeskuksessa kokeiltiin kuluneen vuoden ajan innovatiivista multisensorista aistihuonetta. Aistihuone stimuloi ja rauhoittaa kävijöiden aisteja interaktiivisen älyseinän, juoksevan veden, tuoksujen ja erilaisten luonnonmateriaalien avulla. Lisäksi kokeiltiin VR-lasien tarjoamaa luontoelämystä muistisairaille. 

Kokeilujen tuloksista on nähtävissä, että muistisairaiden ikäihmisten psyykelääkkeiden käyttö, masennus ja ahdistuneisuus vähenivät aistihuonekokeilun aikana. Koeryhmän terveydentilan vakaus parani ja aistihuone tuki muistisairaiden kognitiivisia kykyjä. VR-laseilla koetut luontoelämykset puolestaan vähensivät koeryhmän levottomuutta ja ne koettiin rentouttavina. Päähän puettavien lasien käyttö ei myöskään aiheuttanut muistisairaille ahdistusta tai pelkoa.

Aistihuonetta ja VR-lasien luontoelämystä pilotointiin Kustaankartanossa

Ensimmäinen aistihuone rakennettiin Helsinkiin Kustaankartanon Eedeniin, joka on muistisairaiden palveluasumisen yksikkö. Aistihuoneen vaikuttavin yksittäinen osa on älyseinä, jonka kautta asiakkaat pääsevät nauttimaan virtuaalisista luontoretkistä, tekemään taidetta tai ihan vain pelaamaan ja hassuttelemaan. Myös VR-lasikokeilu tehtiin Kustaankartanossa.

Helsingin aistihuone rakennettiin Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin Co-created Health and Wellbeing -projektissa yhteistyössä Kustaankartanon henkilöstön, Palvelukeskus Helsingin ja eri yritysten kanssa. Älyseinän toteutti interaktiivisia palveluita tuottava OiOi Collective Oy ja VR-lasikokeilun Senopi AG -startup-yritys.

Aistihuone-kokeilua monistettiin Helsingin lisäksi Tampereelle sekä Ouluun. Niiden kokeilut päättyvät vuoden 2020 lopussa, mutta ainakin Helsingissä Kustaankartano suunnittelee ottavansa aistihuoneen ja VR-lasit pysyvästi käyttöön.

Webinaari sosiaali- jaterveyspalvelujen älykokeiluista 17. joulukuuta

Forum Virium järjestää 17. joulukuuta klo 13-15 webinaarin, jossa perehdytään vielä tarkemmin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä yrityksien puheenvuorojen kautta kokeiluihin. Käsittelyssä ovat niiden taustalla vaikuttaneet haasteet, yhteiskehittämisen tuloksena syntyneet ratkaisut sekä teknologioista saadut kokemukset ja vaikutukset. Webinaariin voit ilmoittautua tämän linkin kautta.

Lisätietoja aistihuoneesta saat Forum Viriumin sivuilta.