Digitaalisessa maailmassa yleistyvät kyberhyökkäykset ja häiriöt voivat aiheuttaa merkittävää haittaa yhteiskunnalle, organisaatioille ja yksittäisille henkilöille. Marraskuun 26. päivä järjestetään kolmas TAISTO19-harjoitus, jossa organisaatiot harjoittelevat tietoturvaloukkausten hallintaa ja testaavat siten omaa kyvykkyyttä selvitä erilaisista häiriötilanteista, kuten kyberhyökkäyksistä. 

Helsingistä TAISTO19-harjoitukseen osallistuvat kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston tietohallintoyksikkö sekä sosiaali- ja terveystoimiala. 

Harjoituksessa harjoitellaan sitä kuinka organisaation tulee toimia, kun sen toiminnalle kriittiset palvelut lakkaavat toimimasta esim. ICT-häiriöiden, tietoturvaloukkausten, kyberhyökkäysten tai inhimilliset virheiden johdosta. Harjoituksessa on pääpaino organisaation toimintakyvyn palauttamisessa häiriötilanteessa.

- Helsingin aikaisemmin järjestetyissä Taisto-harjoituksessa käytiin läpi omia toimintatapojamme harjoitustilanteissa. Löysimme tarkentamista esimerkiksi tietohallinnon viestinnän organisoimisesta ongelmatilanteessa, kertoo tietoturva-asiantuntija Aaro Hallikainen.

Häiriötilanteessa on tärkeää jakaa tehtäviä useille henkilöille häiriöiden korjaamisessa, tilanteen hallinnassa ja tiedottamisessa. Kaupungin palvelutoiminnan häiriintyessä on tärkeää viestiä ajantasaisesti eri osapuolten kesken sekä toimittaa tilannetietoa kaupungin uutiskanaviin ja sosiaaliseen mediaan.

- TAISTO19-harjoitus on ollut oikein onnistunut kokonaisuus. Harjoittelupäivään toi kivaa fiilistä, kun tiesi satojen kollegoiden harjoittelevan ympäri Suomea samaan aikaan, kertoo Aaro Hallikainen.

TAISTO19-harjoituksen avulla organisaatio voi harjoitella ja varmistaa sen, että sillä on tarvittavat prosessit, ohjeet ja henkilöstön osaaminen mahdollisten tietoturva- ja tietosuojaloukkaustilanteiden hallitsemiseksi. Sekä kyvykkyys häiriötilanteissa toimimiseksi ja vaadittavat resurssit häiriö- sekä kriisiviestinnän toteuttamiseksi.

Tämän vuoden harjoitukseen osallistuu yli 220 julkishallinnon organisaatiossa. TAISTO19-harjoituksen järjestää Väestörekisterikeskus.

Lisää aiheesta: