Saaristomatkailua digiratkaisuilla kehittävässä Urban Eco Islands –projektissa toteutetaan älyratkaisupilotteja kevään ja kesän 2020 aikana. Toukokuussa hankkeessa selvitettiin dronekuvauksella pesivien valkoposkihanhien määrää Harakan saaressa.

Saari kuvattiin 50 metrin korkeudesta yksittäisinä kuvina suoraan alaspäin 90 asteen kulmassa. Tämän jälkeen saadut kuvat yhdistettiin yhdeksi kuvamosaiikkitiedostoksi, joka vietiin paikkatieto-ohjelmaan.

Harakan saaressa on dronekuvauksien mukaan 216 valkoposkihanhen pesää ja 49 kalalokin pesää.

Dronesta työkalu saaristolintujen pesälaskentaan

Harakan saaren lintulaskentakuvaus osoitti, että dronekuvauksella on mahdollista saavuttaa aikasäästöjä ainakin sellaisissa tilanteissa, joissa tutkittavalle lintusaarelle tai lokkikatolle pääseminen on hyvin vaivalloista. Kuvauksista ei myöskään koitunut linnuille mitään harmia, eivätkä ne osoittaneet mitään kiinnostusta lennokkia kohtaan.

- Meillä on Helsingissä ympäristöpalveluiden toimesta seurattu vuosittain myös katoilla pesivän erittäin uhanalaisen selkälokin pesimismenestystä tavanomaisella tavalla kiipeilemällä entuudestaan tiedetyille lokkikatoille, kertoo Helsingin kaupungin ympäristötarkastaja Tuomas Lahti.

- Dronen käyttö nopeuttaa, tekee turvallisemmaksi ja helpottaa tätä seurantatyötä varmasti. Myös dronen käytön laajentamista saaristolintukohteiden seurantaan tullaan harkitsemaan, koska dronen käyttö mahdollisesti poistaa tarpeen rantautua häiriöherkille lintusaarille.

Dronekuvauksista apua kaupunkiluonnon kulumisen seurantaan

Helsingin ulkoilureitit ovat olleet jo ennen koronavirusepidemian aiheuttamaa lähiluontobuumia kovassa käytössä. Tämä aiheuttaa luontoalueilla kulumista ja luontoarvojen heikkenemistä.

Urban Eco Islands -projektissa  kokeillaan dronekuvauksia luonnon kulumisen seurannassa. Vasikkasaaressa ja Vallisaaressa tehdään kolme dronekuvausta kesän aikana. Kesällä kerättävää kuva-aineistoa täydennetään satelliittikuva-aineistolla viimeisen 6–10 vuoden ajalta sekä hyödynnetään Helsingin kaupungin avointa karttadataa vertailuaineistona.

Pilotissa toteutetaan interaktiivinen ja käyttäjäystävällinen raportointinäkymä, jolla voidaan luonnon kulumisen lisäksi havainnoida muun muassa sinileväkukintojen vuosittaisia muutoksia.

Lisää aiheesta:

Forum Virium

Urban Eco Islands

Kuva: Forum Virium