Tammikuussa käynnistyvä Hack for Society -ratkaisuohjelma tuo yhteen poliittiset päättäjät, tutkijat ja opiskelijat pohtimaan merkittäviä yhteiskunnallisia ongelmia ja kehittämään niihin uusia ratkaisuehdotuksia. Ohjelmaan haetaan nyt mukaan poliittisia vaikuttajia, kuten kunnanvaltuutettuja ja kansanedustajia. Helsingin kaupunki on yksi Helsingin yliopiston Think Companyn vetämän hankkeen yhteistyökumppaneista.

Viiden viikon mittainen Hack for Society on alun perin Helsingin yliopiston yrittäjyysyhteisön Helsinki Think Companyn, Sitran, Opetus- ja kulttuuriministeriön, Kokeilevan Suomen, Kuntaliiton ja e2-ajatuspajan yhdessä kehittämä ainutlaatuinen yhteistyömalli. Ohjelman taustalla on ollut tarve luoda uudenlainen kohtaamispaikka eri toimijoille, sillä siinä missä yhteiskunnalliset haasteet ovat entistä monimutkaisempia, on myös yleinen keskusteluilmapiiri kärjistynyt.

“Hack for Society luo siltaa poliittisen päätöksenteon ja tieteen välille. Tavoitteenamme oli kehittää työskentelymenetelmiä, jotka mahdollistavat päättäjien ja tutkijoiden suoran dialogin ja tiedonvaihdon. Haluamme myös nostaa esille ihmis- ja yhteiskuntatieteiden asiantuntijuutta luovassa ongelmanratkaisussa ja kehittämistyössä”, sanoo Hack for Society-tiimin projektipäällikkö Mari Karjalainen.

Tavoitteena rakentaa yhteiskuntaa, jossa tietopohjainen politiikka hyödyttää jokaista

Yhteiskunnalliseksi ratkaisuohjelmaksi kuvailtua hanketta pilotoitiin vuonna 2017. Ensimmäisestä Hack for Societysta muodostui avoimeen vuoropuheluun perustuva paikka, jossa poliitikot, tutkijat, opiskelijat ja eri alojen asiantuntijat kohtasivat kasvotusten ja ideoivat uusia ratkaisumalleja yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten esimerkiksi oppimisvaikeuksien tunnistamiseen. Nyt ohjelma toteutetaan uudestaan, ja poliittisilla päättäjillä on vielä marraskuun ajan mahdollisuus hakea mukaan.

“Poliitikoille Hack for Society on hieno mahdollisuus saada näkyvyyttä erityisen tärkeiksi kokemilleen yhteiskunnallisille aiheille. Ohjelmaan osallistuminen tarjoaa tilaisuuden viestiä teemasta myös sosiaalisessa mediassa, ja tehdä yhteiskunnallisesta keskustelusta innostavaa ja helposti ymmärrettävää”, kertoo Karjalainen.

Hack for Society tarjoaa uusia ideoita kaupungille

Kaupungin erityisasiantuntija Mia Malin toteaa, että monet ohjelmaan valikoituneista ongelmista linkittyvät tiiviisti kaupungin tuottamiin palveluihin, ja ne näkyvät myös tuoreessa kaupunkistrategiassa.

“Lähdimme Hack for Societyyn, koska uskomme että törmäyttämällä tutkijoita, opiskelijoita ja poliitikkoja voimme saada uudenlaisia ideoita yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun, joista myös Helsingin kaupunki voisi hyötyä. Tarvitsemme keskustelua ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä”, Malin sanoo.

Ratkaisuohjelmassa muodostetaan kahdeksan neljän hengen tiimiä, joihin jokaiseen kuuluu poliittisen päättäjän lisäksi yksi tutkija sekä kaksi opiskelijaa. Tällä hetkellä haku on auki poliitikkojen lisäksi eri sidosryhmille ja asiantuntijoille, jotka tahtovat tuoda näkemyksensä osaksi ohjelmaa. Myös opiskelijahaku käynnistyy marraskuussa.

Hack for Societyn tavoitteena on päästä toteuttamaan ratkaisuehdotuksia esimerkiksi julkisten toimijoiden, järjestöjen, yritysten tai aktiivisten kansalaisten avulla.

Ohjelman etenemisestä sekä sen tuloksena syntyvistä ratkaisuista viestitään ohjelman verkkosivuilla ja Helsinki Think Companyn sosiaalisen median kanavissa.

Tammikuussa starttaavan Hack for Societyn työn tuloksia esitellään Helsingin yliopiston Tiedekulmassa 17.2.2022 ja niistä julkaistaan myös loppuraportti myöhemmin keväällä.

Kuva: Helsinki Think Company