Helsingin kaupunki perustaa sisäisiä digitaalisia peruspalveluita tarjoavan in-house-yhtiön. Kaupunginvaltuusto päätti asiasta keskiviikkona 1. kesäkuuta.

In-house -yhtiön perustamisesta linjattiin kaupungin tätä vuotta koskevassa talousarviossa. Yhtiön perustaminen on jatkoa viime vuonna toteutetulle kaupungin digitaalisten peruspalveluiden keskittämiselle. Uusi yhtiö toimii kaupungin strategisena kumppanina, joka myy, tuottaa ja kehittää digitaalisia infra- ja peruspalveluja, jotka ovat kriittisiä koko kaupungille. Digitaalisia peruspalveluja ovat mm. kaupunkiyhteiset tietoliikenne-, kapasiteetti-, elinkaari- ja tukipalvelut.

Yhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2023 alusta. Perustettava yhtiö on Helsingin kaupungin omistama sidosyksikkö, jonka asiakkaina ovat kaupungin virastot, toimialat, liikelaitokset sekä soveltuvin osin tytäryhteisöt. Yhtiömuotoisen toiminnan kautta vauhditetaan kaupungin digitaalisen perustan palveluiden ja hinnoittelun sekä investointien läpinäkyvää kohdentamista sekä joustavuutta vastata asiakkaiden palvelutarpeeseen ja kysyntään. Muutoksella tuetaan myös 1.1.2023 voimaan astuvan sote-uudistuksen tuomia vaatimuksia Helsingin digitaalisten palveluiden tuottamiseen.

Yhtiön toimintamenot ovat ensimmäisenä vuonna (2023) n. 55 miljoonaa euroa. Palveluita tuotetaan yhdessä kumppanien kanssa ja toimintamenoista ostopalveluja on n. 38 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 150 alan ammattilaista, jotka siirtyvät uuteen yhtiöön vanhoina työntekijöinä liikkeen luovutuksella.

Kuva: Kuvatoimisto Kuvio