Helsinki tähtää tosissaan maailman parhaiten toimivaksi kaupungiksi, jossa työnteolle ja asumiselle on parhaat mahdolliset edellytykset. Yksi olennainen askel kohti tavoitetta on auttaa niitä, joiden työllistymistä estävät vajavaiset digitaidot. Riittävät digitaidot tulevat tulevaisuudessa olemaan työllistymisen edellytys melkeinpä alalla kuin alalla. Samalla Helsingin kaupungin tavoitteena on monipuolistaa tietotekniikka- ja ohjelmistoalan varsin miehistä kuvaa.  

Nämä tavoitteet mielessä Helsingin työllisyyspalvelut osallistui 17.-19.9.2021 Mimmit koodaa –hackathoniin. Siihen osallistuneille kaupunki tarjosi myös oman kaupungille räätälöidyn haasteen. Siinä kilpailutiimit pääsivät suunnittelemaan ratkaisuja työnhakijoiden digitaalisten taitojen mittaamiseen, tunnistamiseen ja kehittämiseen.  

Helsingin kaupungille kaupunkilaisten työllistyminen on tärkeää. Askel työnhakijoiden digitaalisen osaamisen parantamiseen onkin tunnistaa yksittäisen hakijan valmiudet. Tavoitteena on, että työnhakijoiden digitaalisia taitoja mittaamalla työnhakijat löytävät itselleen taitotasoa vastaavat koulutukset aikaisempaa paremmin ja kaupunki voi myös vastata osaamisen kehittämisen tarpeisiin tarjoamalla sopivaa koulutusta. 

Hackathonin taso oli laadukas – voittajajoukkue yhdisti taitavasti monet tarpeet yhteen ratkaisuun 

Helsinki etsi hackathonissa skaalautuvaa ja helppokäyttöistä tapaa kartoittaa hakijoiden digitaitoja. Tämä saattoi tapahtua esimerkiksi mobiilikäyttöisen sovelluksen tai pelin avulla. Helsingin haasteeseen osallistui viikonlopun aikana kuusi kilpailutiimiä, joita mentoroi joukko Helsingin työllisyyspalveluiden työntekijöitä.  

”Onnistuimme tavoittamaan tätä hackathonia ja ongelman ratkaisuja varten erittäin monipuolisesti osaavan ja motivoituneen joukon mimmejä. Se kertoo naisten aiemmin huomaamatta ja käyttämättä jääneestä suuresta potentiaalista, joka nyt saatiin onneksi hyödynnettyä. Tapahtuma oli osallistujien mielestä onnistunut ja innostava sekä poiki monia jatkoideoita ”, toteaa Mimmit koodaa -ohjelman vetäjä Milja Köpsi

Hackathoniin osallistuneiden tiimien ratkaisuissa näkyivät hyvin osallistujien erilaiset osaamistaustat data-analytiikasta käyttöliittymäsuunnitteluun ja front/backend koodaukseen. Samalla tiimien esittämät ratkaisut olivat kekseliäitä ja myös kaupungin tarpeet hyvin tunnistavia. Helsingille tehtävän sovelluksen tulee nimittäin hyödyntää kaupungin brändiohjeita, Helsingin verkkosivusuunnittelussa käytettävää Helsinki Design Systemiä ja erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n vaatimuksia.

Kisan voitti lopulta ehdotus nimeltä DigitalCompetence Challenge. Sen suunnitelleeseen joukkueeseen kuuluivat Arjeta Peshtani, Yen Nguyen, Laura Hannula ja Marina Massoud. Ratkaisu oli sovellus, johon kirjautuessaan käyttäjä voi sekä testata että opetella työnhaussa tarvittavia digitaitoja eri tasoilla. Ideaan kuului myös bottipohjainen apuri, joka auttaa ja motivoi sovelluksen käytössä. Sovelluksen käyttöliittymä on helppokäyttöinen ja saavutettavuudeltaan sekä visualisuudeltaan erilaiset käyttäjät huomioiva. Voittajatiimi oivalsi myös hyödyntää ratkaisussaan hyvin yksilön osaamisen arvioinnin, ohjauksen sekä datan keräämisen mahdollisuuksia sekä Euroopan komission luomaa digitaalisten taitojen viitekehystä. Voittajajoukkue palkittiin 1500 euron palkinnolla.

Myös muiden tiimien ratkaisuissa oli raikkaita lähestymistapoja ja optimaalisin käyttöön otettava ratkaisu saattaisikin olla yhdistelmä kaikkien tiimien ideoita. 

”Oli upeaa nähdä, miten kaikki tiimit onnistuivat tuottamaan osuvia ja käytännöllisiä ratkaisuja, joilla kaupunki voi torjua digisyrjäytymistä työelämästä”, toteaa kehittämispäällikkö Johannes Hirvelä Helsingin kaupungin elinkeino-osastolta. 

Mimmit koodaa –ohjelma tukee ohjelmistoalasta kiinnostuneita naisia 

Mimmit koodaa -ohjelman toiminta ja tapahtumat murtavat aktiivisesti myyttiä, että koodaaminen olisi vain miehille ja matemaattisesti erityislahjakkaille. Ohjelman pitkäaikaisena tavoitteena on antaa tuleville sukupolville tasa-arvoinen mahdollisuus opiskella ja menestyä IT-alalla sukupuolesta riippumatta. Ohjelma tarjoaa maksutonta matalan kynnyksen toimintaa naisille, joilla ei ole aiempaa kokemusta ohjelmistokehityksestä. Sen vetäjänä toimii Ohjelmisto- ja e-business ry sekä sen jäsenyritykset. Yhteisöön kuuluu jo yli 6000 mimmiä. 

Mimmit koodaa -hackathonin toteuttajana toimi Ultrahack, joka järjestää vuosittain kymmeniä hackathoneja kansainvälisesti. Lisäksi Hackathon järjestämisessä oli laajaa yhteistyötä kaupunkien ja yritysten kesken. Tapahtuman pääjärjestäjät olivat Helsingin kaupungin lisäksi Accenture, Reaktor, eCraft, Nordea ja Microsoft. Mukana olivat myös Espoon kaupunki, Stora Enso, Supercell, Oracle, ABB, CGI, Solita, EY, Futurice ja Wärtsilä. 

Lisätietoa:

Lisätietoa Mimmit koodaa –ohjelmasta
Lisätietoa Hackatonista ja Ultrahackista
Hackathonin voittajat ja muut palkitut
Euroopan komission digitaalisten taitojen viitekehys

Kuvateksti: Mimmitkoodaa -ohjelman tavoitteena on antaa kaikille tasa-arvoinen mahdollisuusopiskella ja menestyä IT-alalla sukupuolesta riippumatta. Kuva Mimmit koodaa –workshopistavuodelta 2019. Kuva: Mikke Pöyhönen