Helsingin kaupunki ja Espoon kaupunki ovat päättäneet yksipuolisesti purkaa CGI Suomi Oy:n kanssa tehdyn HR- ja palkanlaskentajärjestelmän päivityssopimuksen. Purku astuu voimaan heti.

Nykyisin käytössä olevat järjestelmät säilyvät edelleen kaupunkien käytössä toistaiseksi ennen korvaavan järjestelmän käyttöönottoa. Näin turvataan kaupunkien palkanmaksun jatkuminen.

Helsingin ja Espoon näkemyksen mukaan CGI:llä ei enää ollut edellytyksiä toimittaa kaupungeille sopimuksen mukaista HR- ja palkanlaskentajärjestelmää. Päivityssopimuksen päättäminen nähtiin tässä vaiheessa ainoana ratkaisuna, jotta vältytään lisäviivästyksiltä ja ylimääräisiltä kustannuksilta. CGI:n ehdottamaan ratkaisumalliin liittyi myös hankintaoikeudellinen este. Sopimuksen purkamiseen liittyy myös kaupunkien vahingonkorvausvaatimuksia.

”HR-järjestelmien viivästyneet aikataulut ja kehityshaasteet ovat hankaloittaneet HR-palveluiden ohella koko kaupungin sisäisten järjestelmien kehittämistä. Tästä johtuu tyytymättömyys sisäisiin HR-ratkaisuihin ja esimiesten työkaluihin”, toteavat Helsingin ja Espoon kaupungin henkilöstöjohtajat Nina Gros ja KimmoSarekoski.

”Helsingin ja Espoon kaupungit tarvitsevat toimintansa kehittämisen tueksi modernit ICT-ratkaisut. CGI ei ole pystynyt toimittamaan sopimuksessa määriteltyä ratkaisua eikä tilattuja versiopäivityksiä sovitussa aikataulussa. Projektia on tehty jo yli 5 vuotta ja käyttöönotto on siirtynyt useita kertoja, eikä varmuutta valmistumisesta edelleenkään ole.”, toteavat Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama ja Espoon tietohallintojohtaja MaaritWaskilampi-Kuikka.

HIJATiksi kutsuttu henkilöstö- ja palkanlaskentajärjestelmä on ollut kaupunkien käytössä vuodesta 1984. Vuosittain HIJAT-järjestelmällä tuotetaan Helsingissä yhteensä noin 800 000 ja Espoossa noin 250 000 palkkalaskelmaa.

Helsingin ja Espoon kaupunkien tavoitteena on löytää kumppanit ja ratkaisut, jotka parhaiten tukevat kaupunkien uudistumista digitalisaation avulla.