Helsingin kaupungin innovaatiorahastosta voi hakea rahoitusta hankkeille, jotka vahvistavat Helsingin elinkeino- ja osaamisperustaa. Innovaatiorahastossa on jatkuva haku ja rahoitettavien hankkeiden aihekirjo on laaja. Uuden strategiakauden myötä rahastossa painottuu hankkeiden vaikuttavuuden vahvistaminen entisestään.

Innovaatiorahastosta rahoitetaan hankkeita, jotka luovat Helsinkiin tulevaisuuden elinkeino- ja osaamisperustaa. Hankkeiden tulee mahdollistaa uusien tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolähtöisten ratkaisujen syntymistä sekä uuden markkinaehtoisen liiketoiminnan ja uusien yrityksien, työpaikkojen, verotulon ja osaamisen syntymistä Helsinkiin. Rahoituksella voidaan myös mahdollistaa innovaatiotoimintaa ja uutta kasvuhakuista liiketoimintaa tukevia palveluita. Näiden painotusten myötä rahaston varat hyödyttävät kaupungin elinkeinoperustaa mahdollisimman laajasti. Lisäksi hankkeiden on oltava Helsinginkaupunkistrategian 2021–2025 mukaisia.

Innovaatiorahaston tukemien hankkeiden kumppanina tulee olla Helsingin kaupunki

Innovaatiorahaston rahoituksen hakija voi olla kaupungin toimiala, tytäryhteisö tai kaupunkikonsernin ulkopuolinen toimija kuten korkeakoulu, yritys tai rekisteröity yhdistys. Ulkopuolisilla toimijoilla tulee olla yhteistyökumppani jollakin kaupungin toimialalla tai keskushallinnossa.

Rahasto tukee hankkeita kolmella miljoonalla eurolla vuosittain

Rahastosta on tuettu hankkeita viime vuosina noin 3 miljoonalla eurolla vuodessa. Yksittäisten hankkeiden saaman vuosirahoituksen suuruus on vaihdellut kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin euroihin. Innovaatiorahaston hankehakemuksia käsittelee kaupunginhallituksen elinkeinojaosto lähtökohtaisesti neljä kertaa vuodessa. Käsittelyajoista ja rahoitushausta tiedotetaan innovaatiorahastonomilla sivuilla.

Rahoitusta saavat ruokainnovaatiot, terveysteknologia, älyliikenne ja yrityshautomo

Innovaatiorahastosta on tähän mennessä rahoitettu jo yli sataa hanketta. Tällä hetkellä rahoitusta saa esimerkiksi Helsingin yliopiston vetämä ViikkiInnovation Platform & Food Lab -hanke. Rahoituksen avulla Viikin kampuksen innovaatiokeskittymää kehitetään mahdollistamaan nykyistä enemmän tutkimusperusteisia keksintöjä ja uutta liiketoimintaa. Hankkeessa käynnistetään ruokainnovaatioiden keskittymä, jossa fasilitoidaan innovaatioiden synnyttämistä ja koulutusta sekä tutkimus- ja testausprojekteja.   

Toinen merkittävä innovaatiorahaston rahoittama hanke on Health CapitalHelsinki, jonka tavoitteena on tehdä Helsingistä Pohjoismaiden paras paikka tehdä tutkimusta, kehitystä ja liiketoimintaa erityisesti terveys-, lääke- ja elämäntieteiden aloilla.

Muita parhaillaan rahoitettavien hankkeiden aihepiirejä ovat muun muassa älykäs liikenne, nollaenergiarakentaminen, kaupunkiratkaisuihin keskittyvä yrityshautomo, innovatiiviset hankinnat ja innovatiiviset täydennysrakentamisalueet. Lue lisää sivuilta hel.fi/innovaatiorahasto.

Lisätietoja sähköpostitse osoitteesta innovaatiorahasto@hel.fi

Uutisen kuva: HealthCapital Helsinki -hankkeen tavoitteena on tehdäHelsingistä Pohjoismaiden paras paikka tehdä terveys-, lääke- jaelämäntieteiden tutkimusta, kehitystä ja liiketoimintaa. Hanke saa tukeainnovaatiorahastosta. (Keksi Agency)