Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22.3. yhteensä lähes 20 miljoonan määrärahasta yritysten ja yrittäjyyden vauhdittamiseen, digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja koronaepidemiasta palautumiseen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti osaltaan kahdesta asemakaavamuutoksesta Malmin lentokentän alueelle.

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston käytettäväksi 9,7 miljoonan euron erillismäärärahan elinkeinopoliittisille erillishankkeille koronaepidemiasta palautumiseen sekä yritysten ja yrittäjyyden vauhdittamiseen. Hankkeet toteutetaan vuosina 2021–2024.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi myöntää 10 miljoonan euron erillismäärärahan kaupungin palvelujen digitaaliseen uudistamiseen ja koronaepidemiasta palautumiseksi.

Lisätietoja myönnettävistä määrärahoista tästä uutisesta.

Kaksi Malmin alueen kaavamuutosta etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Malmin lentoasemakortteleiden sekä Nallenrinteen asemakaavamuutosten hyväksymistä. Nallenrinteen kaavaratkaisu koskee noin 19,6 hehtaarin aluetta Malmin lentokentän alueen eteläosassa, Tattariharjuntien varrella. Kaavaratkaisu mahdollistaa asuinalueen rakentamisen lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 800 asukkaalle. Nallenrinne on ensimmäinen osa-alue Malmin lentokentän alueen rakentamisessa.

Myös lentoasemankortteleiden asemakaavamuutos koskee aluetta Malmin lentokentän alueen eteläosassa, suojeltujen lentokenttärakennusten ympärillä ja Tattariharjuntien varrella. Kaavaratkaisun myötä alueelle voidaan rakentaa uusi asuinalue lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 200 asukkaalle.

Molemmat kaavamuutokset käsitellään seuraavaksi kaupunginvaltuustossa.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.