Digitaalisen turvallisuuden katsotaan koostuvan tietoturvasta, tietosuojasta, kyberturvasta, riskienhallinnasta, toiminnan jatkuvuudesta ja varautumisesta. Näistä tietoturvan voi jäsentää koostuvan seuraavista osa-alueista.

  • Fyysinen turvallisuus
  • Hallinnollinen tietoturvallisuus
  • Henkilöstöturvallisuus
  • Käyttöturvallisuus
  • Laitteistoturvallisuus
  • Ohjelmistoturvallisuus
  • Tietoaineistoturvallisuus
  • Tietoliikenneturvallisuus

Fyysistä turvallisuutta on esimerkiksi laitetilojen suojaaminen. Hallinnollista tietoturvaa ohjeet, linjaukset ja organisointi. Henkilöstöturvallisuutta on avaintehtävissä toimivien luotettavuusselvitykset ja tehtävissä tarvittavan tietoturvaosaamisen kehittäminen.

Käyttöturvallisuutta ovat tavanomaiset tietoturvaratkaisut kuten haittaohjelmatorjunta, palomuuriohjelmistot ja tietoverkkojen vyöhykkeistäminen. Laitteistoturvallisuutta on laitteiden elinkaaren hallinta läpi koko hankintaketjun tuotteen rakentamisesta käyttöön ja tehokkaaseen tyhjentämiseen, tuhoamiseen saakka.

Ohjelmistoturvallisuuden perustana on digipalveluiden tietoturvallinen ohjelmistotuotanto ja sitä toteutetaan suojaamalla ohjelmia laitteissa. Ohjelmistoturvallisuutta voidaan toteuttaa rajoittamalla ohjelmahakemistojen käyttöoikeuksia ja ohjelmien asentamista sekä käyttämällä vain luotettavia ohjelmistojen komponentteja ja asennuslähteitä.

Tietoaineistoturvallisuutta ovat käyttörajoitetut digiympäristöt, tietovarantojen varmuuskopioinnit ja tallenteiden muuttumattomuuden varmistaminen esimerkiksi tarkistussummia käyttämällä.

Tietoliikenneturvallisuutta toteutetaan palomuurein, liikennesuodatuksin, osastoimalla verkkoa ja useiden rinnakkaisten tietoliikenneyhteyksien avulla.

Videoluento

Tietoturva-asiantuntija Aaro Hallikaisen Helsingin tietoturvapäivän puheenvuoro digitaalisesta turvallisuudesta ja tietoturvasta löytyy Helsinki-kanavan Tietoturva työpisteellä -sarjasta.

Digitaalinen turvallisuus ja tietoturva, video (19 minuuttia)


Herättikö teksti ajatuksia? Keskustele Twitterissä asiasanalla #digihelsinki.


Lue lisää

Teksti ja kuvitus: Aaro Hallikainen