Helsingin kaupungin tietoturvalinjaukset ovat osa hallinnollista digiturvaa. Tavoitteena on, että jokainen toimii vastuullisesti omaan työhönsä liittyvien tietojen kanssa.

Työtehtävien tietoja tulee osata käsitellä oikein. Tiedot voivat olla esimerkiksi henkilötietoja tai työtehtävien käyttöön rajoitettuja, muilta salassa pidettäviä teknisiä piirustuksia. Tiedot voivat olla myös sellaisia, että ne voidaan julkaista kaikille vapaasti nettisivuilla.

Tekniikka ja linjaukset

Luotettava tekniikka auttaa kaupungin tehtävissä onnistumista. Tietoja käsitellään paitsi digitaalisissa tieto- ja viestintäteknisissä ympäristöissä niin myös paperilla ja keskusteluissa asiakkaiden tai työkavereiden kanssa.

Tietoturvalinjaukset liittyvät kaikkeen tietojenkäsittelyyn. Kaupungin yhteiset tietoturvalinjaukset auttavat huolehtimaan tietojen turvallisesta käsittelystä sekä digitaalisissa laitteissa, että paperilla, keskusteluissa tai miten tahansa muuten.

Tietoturvalinjaukset on valmisteltu yhdessä eri toimialojen asiantuntijoiden kanssa. Yhteisten linjausten lisäksi toimialoilla, virastoilla ja liikelaitoksilla on omia tarkempia ohjeistuksiaan. Toimialojen omat ohjeet huomioivat kunkin toimialan erityislainsäädännön vaatimukset tietoturvalle. Tietoturvalinjaukset ovat saatavilla Helsingin verkkosivuilla.

Jokaisen henkilön oma vastuu

Linjauksissa todetaan muun muassa, että jokainen kaupungilla palvelussuhteessa oleva vastaa osaltaan tietoturvan toteuttamisesta ja ohjeiden noudattamisesta. Jokaisella on vastuu omaan tehtäväänsä liittyvien tietojen ja järjestelmien asianmukaisesta käytöstä tietoturva huomioon ottaen.

Jokaisen vastuulla on myös tietoturvaan liittyvien poikkeamien ja uhkien ilmoittaminen välittömästi omalle esihenkilölleen tai muulle oman organisaationsa nimeämälle taholle.

Yhdessä oppimaan

Tietoturvaan – ja myös tietosuojaan, eli henkilötietojen suojaamiseen – on henkilöstökoulutuksella erilaisia kursseja. Ne löytyvät Onni-koulutuskalenterista. Osan kursseista voi suorittaa verkkokurssina omaan aikatauluunsa sopivasti.

Opetelkaamme yhdessä tietoturvaa ja onnistutaan tietoturvassa yhdessä toimimalla.

Video ja linjaukset

Helsinki-kanavan Tietoturva työpisteellä -sarjassa


Herättikö teksti ajatuksia? Keskustele Twitterissä asiasanalla #digihelsinki.


Teksti ja kuvitus: Aaro Hallikainen