5.2. Tiedon hyödyntämisen työryhmä

Tiedon hyödyntämisen tehostamiseksi kaupungille perustetaan tiedon hyödyntämisen työryhmä, jonka tehtävänä on datan hyödyntämisen ohjaaminen juridiselta ja strategiselta kannalta. Ryhmän tarkoituksena kiihdyttää kaupungin datan hyödyntämistä. Ryhmä selkeyttää ja nopeuttaa juridisten näkökulmien tarkastelua, antaa päättäville viranhaltijoille suosituksia datan hyödyntämisestä käyttötapauskohtaisesti sekä kerää ja ylläpitää datan käytön ennakkotapauspankkia. Tiedon hyödyntämisen työryhmä on resursoitava hyvin, jotta se pystyy ottamaan kantaa datan hyödyntämisen käyttötapauksiin ripeällä aikataululla.

Työryhmässä ovat edustettuina toimialojen liiketoiminta, data- ja analytiikkaosaaminen, kaupungin tietosuojatiimi ja toimialojen juridiikka. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa kaupunkiin perustettavan data- ja analytiikkayksikön johdolla.

Työryhmän päätehtävänä on käsitellä datan ja analytiikan käyttötapauksia ja antaa niistä suosituksia toimialoille. Työryhmä pitää kirjaa annetuista suosituksista ja kehittää niiden pohjalta yhteisiä käytänteitä ennakkotapauspankkiin. Ennakkotapauspankin avulla datan hyödyntämisen reunaehdot selkeytyvät ja käyttötapausten käsittely nopeutuu jatkossa. Ennakkotapauspankki on myös kaupungin toimijoiden käytössä ja auttaa arvioimaan uusien tiedon hyödyntämisen tapausten toteutettavuutta.

Suositusten antamisen lisäksi työryhmä auttaa linjausten toteutumista ja valvoo niiden noudattamista kaupunkitasolla. Käyttöoikeudet data-alustalla olevaan dataan myönnetään työryhmän linjausten perusteella.

Tutkimushankkeisiin ja tutkimuslupiin liittyvien käytäntöjen käsittely rajataan pääsääntöisesti tiedon hyödyntämisen työryhmän tehtävien ulkopuolelle. Tutkimuslupiin on olemassa vakiintuneet käytännöt, joita kuvataan tarkemmin kohdassa 5.4.

Luonnos