5.4. Datan hyödyntäminen ja jakaminen tutkimushankkeissa

Myös kaupungin sisäisissä sekä kaupungin ulkopuolisten tutkijoiden toteuttamissa tutkimushankkeissa voidaan hyödyntää kaupungin tuottamia ja ylläpitämiä datoja. Tutkimushankkeita ovat tietopalveluna tuotettavat aineistot, tilastotarkoituksiin tuotettavat aineistot sekä konsulttisopimuksella kaupungin puolesta tehtäviin selvityksiin ja suunnitelmiin tehtävät aineistot ja luovutukset. Tutkimushankkeissa tarvittavien data-aineistojen luovuttamisesta päätetään erillisen tutkimuslupaprosessin kautta. Tutkimuslupien käsittelyyn on kaupungilla olemassa toimialakohtaiset käytännöt, jotka noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Tutkimuslupien käsittelyprosessia kehitetään edelleen. Tavoitteena on yhdenmukaistaa ohjeistusta lupien hakemisesta ja käsittelystä sekä luoda kaupunkiyhteinen toimintamalli tilanteisiin, joissa tarvitaan päätös useamman toimialan vastuulle kuuluvista aineistoista.

Tutkimuslupien hakua ja käsittelyä helpotetaan mahdollistamalla tutkimusluvan hakeminen sähköisesti. Päätös tutkimusluvan myöntämisestä tehdään viranhaltijapäätöksenä sillä toimialalla ja/tai palvelukokonaisuudessa, jonka aineistoista luvassa päätetään. Lupaprosessin kehittämisen yhteydessä arvioidaan mahdollisuudet lupakäsittelyn keventämiseksi esimerkiksi kaupungin sisäisissä tutkimushankkeissa.

Tutkimuslupien käsittelyssä esiin nousevissa uudentyyppisissä aineistojen yhdistämiseen liittyvissä erityiskysymyksissä voidaan hakea tukea tiedon hyödyntämisen työryhmältä.

Tutkimuslupaprosessin kehittämisestä vastaa kanslian ja toimialojen tutkimuslupa-asiantuntijoista koostuva työryhmä, jota koordinoi kanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikkö.

Luonnos