Luonnos

Menetelmälaari

Yleistä

Menetelmät ovat työn tekemisen apuvälineitä. Ne eivät itsessään ratkaise ongelmaa, vaan tarjoavat mekanismin ongelman esiintuomiseen ja käsittelyyn. Kulloinkin valittua menetelmää saatetaan käyttää pitkään tai vain hetkellisesti. Hyvä menetelmä on yksinkertainen ja intuitiivinen. Moni niistä soveltuu useaan eri käyttötarkoitukseen.  

Menetelmät aakkosjärjestyksessä:  

Menetelmät

 1. Aikataulu (Gantt)
 2. Alfavaiheen toteutussuunnitelma
 3. Alfaversio (prototyyppi)
 4. Arvovirtakartta
 5. Asiakkaan ymmärtäminen
 6. DevOps
 7. Hankesuunnitelma
 8. Hanketoimeksianto
 9. Hankinnan kohde
 10. Hankinnan vertailutaulukot
 11. Hankintamalliehdotus
 12. Hankintamallin valinta
 13. Hankkeen ositus (WBS)
 14. Henkilörekisteri- ja tietosuojaseloste
 15. Hyötyjen mittaamissuunnitelma
 16. Jatkuva oppiminen
 17. Kanban (menetelmä)
 18. Kanban-taulu
 19. Kehitysjono
 20. Kehitystarpeet
 21. Ketterän toteutuksen järjestäminen
 22. Kokeilun teknisten tulosten analyysi
 23. Kokonaiskustannusten arviointi
 24. Koodikatselmoinnit
 25. Kustannushyötylaskelma
 26. Käyttäjien osallistamiskäytännöt
 27. Käyttäjäpalautteen analyysi
 28. Käyttäjätarina
 29. Käyttäjätarinakartoitus
 30. Laadunvarmistus
 31. Looginen ratkaisuarkkitehtuuri
 32. Mittaaminen
 33. Muutoshallinta
 34. Palvelun mittarit
 35. Palvelutasotavoitteet
 36. Puitesopimusten varmistaminen
 37. Ratkaisulinjaukset
 38. Reunaehdot
 39. Riippuvuuskaavio (PERT)
 40. Riskien hallinta
 41. Scrum
 42. Seuranta ja raportointi
 43. Sidosryhmien hallinta
 44. Suunnitelma käytöstä poistosta
 45. Suunnitelma tuotantoon siirtymisestä
 46. Suunnittelukäytännöt
 47. Hankinnan valmistelu
 48. Tarjousten vertailu
 49. Tekninen vuoropuhelu
 50. Tiekartta
 51. Tietoturvan ja tietosuojan riskianalyysi
 52. Toiminnan nykytila ja muutostarpeet
 53. Tietoturvatarkastus
 54. Tietoturvan ja tietosuojan riskienkäsittelysuunnitelma
 55. Vaatimukset (ketterä toteutus)
 56. Vaatimukset (perinteinen hanke)
 57. Vaihtoehtojen tunnistaminen
 58. Vaihtoehtotarkastelu
 59. Valmennus
 60. Valmiin määritelmä
 61. Visiolakana
 62. Ympäristön tunnistaminen

 

Luonnos