Beta

Menetelmälaari

Yleistä

Menetelmät ovat työn tekemisen apuvälineitä. Ne eivät itsessään ratkaise ongelmaa, vaan tarjoavat mekanismin ongelman esiintuomiseen ja käsittelyyn. Kulloinkin valittua menetelmää saatetaan käyttää pitkään tai vain hetkellisesti. Hyvä menetelmä on yksinkertainen ja intuitiivinen. Moni niistä soveltuu useaan eri käyttötarkoitukseen.  

Menetelmät aakkosjärjestyksessä:  

Menetelmät

 1. Aikataulu (Gantt)
 2. Alfavaiheen toteutussuunnitelma
 3. Alfaversio (prototyyppi)
 4. Arvovirtakartta
 5. Arkkitehtuuripankki
 6. Asiakkaan ymmärtäminen
 7. Betavaiheen toteutussuunnitelma
 8. DevOps
 9. Hankesuunnitelma
 10. Hanketoimeksianto
 11. Hankinnan kohde
 12. Hankinnan vertailutaulukot
 13. Hankintamalli
 14. Hankkeen ositus (WBS)
 15. Henkilörekisteri- ja tietosuojaseloste
 16. Hyötyjen mittaamissuunnitelma
 17. Jatkuva oppiminen
 18. Kanban (menetelmä)
 19. Kehitysjono
 20. Kehitystarpeet
 21. Kokeilun teknisten tulosten analyysi
 22. Koodikatselmoinnit
 23. Kustannushyötylaskelma
 24. Käyttäjien osallistamiskäytännöt
 25. Käyttäjäpalautteen analyysi
 26. Laadunvarmistus
 27. Looginen ratkaisuarkkitehtuuri
 28. Mittaaminen
 29. Muutoshallinta
 30. Palvelun mittarit
 31. Palvelutasotavoitteet
 32. Puitesopimusten varmistaminen
 33. Ratkaisulinjaukset
 34. Reunaehdot
 35. Riippuvuuskaavio (PERT)
 36. Riskien hallinta
 37. Scrum
 38. Seuranta ja raportointi
 39. Sidosryhmien hallinta
 40. Suunnitelma käytöstä poistosta
 41. Suunnitelma tuotantoon siirtymisestä
 42. Suunnittelukäytännöt
 43. Hankinnan valmistelu
 44. Tarjousten vertailu
 45. Tehtäväluettelo (AP)
 46. Tekninen vuoropuhelu
 47. Tiekartta
 48. Tietosuojan vaikutustenarviointi
 49. Tietoturvan ja tietosuojan riskianalyysi
 50. Toiminnan nykytila ja muutostarpeet
 51. Tietoturvatarkastus
 52. Tietoturvan ja tietosuojan riskienkäsittelysuunnitelma
 53. Vaatimukset (ketterä toteutus)
 54. Vaatimukset (perinteinen hanke)
 55. Vaihtoehtojen tunnistaminen
 56. Vaihtoehtotarkastelu
 57. Valmennus
 58. Valmiin määritelmä
 59. Visiolakana
 60. Ympäristön tunnistaminen

 

Luonnos