Beta

Menetelmälaari

Yleistä

Menetelmät ovat työn tekemisen apuvälineitä. Ne eivät itsessään ratkaise ongelmaa, vaan tarjoavat mekanismin ongelman esiintuomiseen ja käsittelyyn. Kulloinkin valittua menetelmää saatetaan käyttää pitkään tai vain hetkellisesti. Hyvä menetelmä on yksinkertainen ja intuitiivinen. Moni niistä soveltuu useaan eri käyttötarkoitukseen.  

Menetelmät aakkosjärjestyksessä:  

Menetelmät

 1. Aikataulu (Gantt)
 2. Alfavaiheen toteutussuunnitelma
 3. Alfaversio (prototyyppi)
 4. Arvovirtakartta
 5. Asiakkaan ymmärtäminen
 6. Betavaiheen toteutussuunnitelma
 7. DevOps
 8. Hankesuunnitelma
 9. Hanketoimeksianto
 10. Hankinnan kohde
 11. Hankinnan vertailutaulukot
 12. Hankintamalli
 13. Hankkeen ositus (WBS)
 14. Henkilörekisteri- ja tietosuojaseloste
 15. Hyötyjen mittaamissuunnitelma
 16. Jatkuva oppiminen
 17. Kanban (menetelmä)
 18. Kehitysjono
 19. Kehitystarpeet
 20. Kokeilun teknisten tulosten analyysi
 21. Koodikatselmoinnit
 22. Kustannushyötylaskelma
 23. Käyttäjien osallistamiskäytännöt
 24. Käyttäjäpalautteen analyysi
 25. Laadunvarmistus
 26. Looginen ratkaisuarkkitehtuuri
 27. Mittaaminen
 28. Muutoshallinta
 29. Palvelun mittarit
 30. Palvelutasotavoitteet
 31. Puitesopimusten varmistaminen
 32. Ratkaisulinjaukset
 33. Reunaehdot
 34. Riippuvuuskaavio (PERT)
 35. Riskien hallinta
 36. Scrum
 37. Seuranta ja raportointi
 38. Sidosryhmien hallinta
 39. Suunnitelma käytöstä poistosta
 40. Suunnitelma tuotantoon siirtymisestä
 41. Suunnittelukäytännöt
 42. Hankinnan valmistelu
 43. Tarjousten vertailu
 44. Tekninen vuoropuhelu
 45. Tiekartta
 46. Tietosuojan vaikutustenarviointi
 47. Tietoturvan ja tietosuojan riskianalyysi
 48. Toiminnan nykytila ja muutostarpeet
 49. Tietoturvatarkastus
 50. Tietoturvan ja tietosuojan riskienkäsittelysuunnitelma
 51. Vaatimukset (ketterä toteutus)
 52. Vaatimukset (perinteinen hanke)
 53. Vaihtoehtojen tunnistaminen
 54. Vaihtoehtotarkastelu
 55. Valmennus
 56. Valmiin määritelmä
 57. Visiolakana
 58. Ympäristön tunnistaminen

 

Luonnos