Beta

Menetelmälaari

Yleistä

Menetelmät ovat työn tekemisen apuvälineitä. Ne eivät itsessään ratkaise ongelmaa, vaan tarjoavat mekanismin ongelman esiintuomiseen ja käsittelyyn. Kulloinkin valittua menetelmää saatetaan käyttää pitkään tai vain hetkellisesti. Hyvä menetelmä on yksinkertainen ja intuitiivinen. Moni niistä soveltuu useaan eri käyttötarkoitukseen.  

Menetelmät aakkosjärjestyksessä:  

Menetelmät

 1. Aikataulu (Gantt)
 2. Alfavaiheen toteutussuunnitelma
 3. Alfaversio (prototyyppi)
 4. Arvovirtakartta
 5. Arkkitehtuuripankki
 6. Asiakkaan ymmärtäminen
 7. Betavaiheen toteutussuunnitelma
 8. DevOps
 9. Hankesuunnitelma
 10. Hanketoimeksianto
 11. Hankinnan kohde
 12. Hankinnan vertailutaulukot
 13. Hankintamalli
 14. Hankkeen ositus (WBS)
 15. Hyötyjen mittaamissuunnitelma
 16. Jatkuva oppiminen
 17. Kanban (menetelmä)
 18. Kehitysjono
 19. Kehitystarpeet
 20. Kokeilun teknisten tulosten analyysi
 21. Koodikatselmoinnit
 22. Kustannushyötylaskelma
 23. Käyttäjien osallistamiskäytännöt
 24. Käyttäjäpalautteen analyysi
 25. Laadunvarmistus
 26. Looginen ratkaisuarkkitehtuuri
 27. Mittaaminen
 28. Muutoshallinta
 29. Palvelun mittarit
 30. Palvelutasotavoitteet ja SLA 
 31. Puitesopimusten varmistaminen
 32. Ratkaisulinjaukset
 33. Reunaehdot
 34. Riippuvuuskaavio (PERT)
 35. Riskien hallinta
 36. Scrum
 37. Seuranta ja raportointi
 38. Sidosryhmien hallinta
 39. SLA
 40. Suunnitelma käytöstä poistosta
 41. Suunnitelma tuotantoon siirtymisestä
 42. Suunnittelukäytännöt
 43. Hankinnan valmistelu
 44. Tarjousten vertailu
 45. Tehtäväluettelo (AP)
 46. Tekninen vuoropuhelu
 47. Tiekartta
 48. Tietosuojan alkukartoitus
 49. Tietosuoja sopimuksissa ja hankinnoissa
 50. Tietosuojatarkistus
 51. Tietosuojan vaikutustenarviointi tai tietosuojan tarkistuslista
 52. Tietoturvan riskianalyysi
 53. Toiminnan nykytila ja muutostarpeet
 54. Tietoturvatarkastus
 55. Tietoturvan riskienkäsittelysuunnitelma
 56. Vaatimukset (ketterä toteutus)
 57. Vaatimukset (perinteinen hanke)
 58. Vaihtoehtojen tunnistaminen
 59. Vaihtoehtotarkastelu
 60. Valmennus
 61. Valmiin määritelmä
 62. Visiolakana
 63. Ympäristön tunnistaminen

 

Luonnos