Teema

Digitaalinen osallisuus

Digitalisaatio mahdollistaa uusia tapoja kertoa kaupungille mielipiteensä, antaa palautetta ja osallistua kaupungin palvelujen kehittämiseen. Osallisuuden välineitä kehitetään yhdessä kaupunkilaisten ja muiden kaupunkien kanssa. Digitaalinen osallisuus -teeman tarkoituksena on tehdä tätä kehittämistyötä näkyväksi ja yhdistää eri osallisuuden välineet yhä paremmin toimivaksi kokonaisuudeksi.

Ota yhteyttä

Teeman projektit

Helsinki-sovellus

Helsinki-sovellus tuo helsinkiläisille uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua.

Lue lisää

Kerro kantasi

Kerro kantasi-palvelussa kuntalaiset voivat kertoa mielipiteensä ja tulla kuulluksi erityyppisistä valmisteluun tulevista tai valmistelussa jo olevista asioista. Mielipiteet ovat muiden nähtävinä ja kommentoitavina, ja niistä tuotetaan raportit ja yhteenvedot valmistelijoiden ja päättäjien käyttöön.

Lue lisää

Osallistu-palvelu

Palvelussa asukkaat voivat esittää ideoita, kommentoida muiden ideoita ja äänestää toteutettavista ehdotuksista eri aihepiireissä.

Lue lisää

Palaute

Helsingin kaupungin palautejärjestelmä on yksi luukku kaikille ehdotuksille, kysymyksille, palautteille, mielipiteille, kiitoksille ja moitteille.

Lue lisää