Projekti

Kerro kantasi

  • Selvitys
  • Alfa
  • Beta
  • Tuotanto
  • Poisto

Kerro kantasi-palvelussa kuntalaiset voivat kertoa mielipiteensä ja tulla kuulluksi erityyppisistä valmisteluun tulevista tai valmistelussa jo olevista asioista. Mielipiteet ovat muiden nähtävinä ja kommentoitavina, ja niistä tuotetaan raportit ja yhteenvedot valmistelijoiden ja päättäjien käyttöön.

Ota yhteyttä