Projekti

Digipalveluiden kehittämisopas

  • Selvitys
  • Alfa
  • Beta
  • Tuotanto
  • Poisto

Helsingin digipalveluiden kehittämisopas auttaa kaupungin organisaatiota ja sen yhteistyökumppaneita, kuten yrityksiä ja muita kehittäjiä, noudattamaan yhteisiä periaatteita ja käyttämään sopivia työkaluja, kun kaupungin digitaalisia palveluita suunnitellaan ja rakennetaan.

Kaupungin palveluiden käyttäjille oppaan vaikutus näkyy selkeänä, helpommin käytettävänä ja yhteentoimivana palveluiden kokonaisuutena.

Opas kehittyy yhä. Nykyinen versio koostuu osioista Digitaalisten palveluiden kehittämis­periaatteet, Digitaalisen kehittämisen työkalut ja Digitarinat.


Aiheesta blogissa: "Näin syntyy yhtenäisten palveluiden Helsinki"

Lisää aiheesta: Digitalisaation oppaat

Kehittämismenetelmät

Kehittämismenetelmät-sivusto tarjoaa apua etenkin kaupungin työntekijöille, silloin kun pitää kehittää toimintaa tai edistää hanketta tai suurempaa hankekokonaisuutta.

Lue lisää

Asiakaspalvelumalli

Helsingin asiakaspalvelumallilla edistetään kaupungin asiakaspalvelun asiakas-lähtöisyyttä, yhdenmukaisuutta ja palvelun vaikuttavuutta. Malli perustuu viiteen hyvän asiakaspalvelun periaatteeseen.

Lue lisää

Kulttuurin ja vapaa-ajan kaupunkilaisprofiilit

Kuvan kaupunkilaisprofiilit + työkirja = jokapäiväisen työn apu

Lue lisää