Projekti

Digipalveluiden kehittämisopas

  • Selvitys
  • Alfa
  • Beta
  • Tuotanto
  • Poisto

Helsingin digipalveluiden kehittämisopas auttaa kaupungin organisaatiota ja sen yhteistyökumppaneita, kuten yrityksiä ja muita kehittäjiä, noudattamaan yhteisiä periaatteita ja käyttämään sopivia työkaluja, kun kaupungin digitaalisia palveluita suunnitellaan ja rakennetaan.

Kaupungin palveluiden käyttäjille oppaan vaikutus näkyy selkeänä, helpommin käytettävänä ja yhteentoimivana palveluiden kokonaisuutena.

Opas kehittyy yhä. Nykyinen versio koostuu osioista Digitaalisten palveluiden kehittämis­periaatteet, Digitaalisen kehittämisen työkalut ja Digitarinat.


Aiheesta blogissa: "Näin syntyy yhtenäisten palveluiden Helsinki"