Projekti

Kulttuurin ja vapaa-ajan kaupunkilaisprofiilit

  • Valmistelu
  • Kokeilu
  • Käytössä

Kuvan kaupunkilaisprofiilit + työkirja = jokapäiväisen työn apu

Kaupunkilaisprofiilit toimivat Kuvan yhteisenä ja jaettuna näkemyksenä asiakkaista. Ne tarjoavat keinoja ymmärtää kaupunkilaisten, eli nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden motivaatioita. Profiilit ja niiden kanssa käytettävä työkirja muodostavat yhdessä työkalun ihmislähtöiseen ajatteluun ja palveluiden kehittämiseen.  

Työkirjaan valitut palvelumuotoilun menetelmät auttavat antamaan kasvot kaupunkilaisille kehitystyön eri vaiheissa, jolloin heihin on helpompi samaistua. Menetelmien avulla voit ymmärtää kaupunkilaista paremmin, kehittää uusia palveluita, sisältöjä ja palveluympäristöjä kaupunkilaisen näkökulmasta ja arvioida olemassa olevien ratkaisuiden toimivuutta.

Profiilit ja työkirja

Löydät kaiken tarvitsemasi Kuvan Kaupunkilaisprofiileihin ladattavista materiaaleista.  Kurkista sieltä mm:

  • Kaupunkilaisprofiilit esitys - profiilit ja niiden tausta avattuna
  • Työkirja - käytännöllisiä menetelmiä profiilien käyttöönottoon
  • Menetelmäkohtaiset työpohjat ja tehtävänannot fasilitoijan tueksi
  • Palvelukokonaisuuskohtaiset esimerkkipersoonat
  • Kaupunkilaisymmärrys- materiaalit persoonien rakentamisen avuksi

 

Saat tiiviin alustuksen profiilien maailmaan katsomalla alla olevat videot. Salasana on "KaikkienKuva".

Jos profiileihin liittyen herää kysymyksiä, ole yhteydessä Kuvan vuorovaikutusasiantuntijoihin, eli Virve Hyysaloon (virve.hyysalo@hel.fi) tai Anne Euramaahan (anne.euramaa@hel.fi

Kehittämismenetelmät

Kehittämismenetelmät-sivusto tarjoaa apua etenkin kaupungin työntekijöille, silloin kun pitää kehittää toimintaa tai edistää hanketta tai suurempaa hankekokonaisuutta.

Saavutettavuusopas

Saavutettavuusopas on tarkoitettu Helsingin kaupungin työntekijöille, jotka luovat sisältöjä verkkosivuille tai muutoin yleisön saataville. Opas toimii sisällön tuottamisen ohjeena.

Visuaalisen ilmeen ohje

Kaupungin visuaalisen identiteetin tavoitteena­ on rakentaa yhtenäistä ja tunnistettavaa Helsinki-­kuvaa. Visuaalinen ilme on sen näkyvin elementti.

Tietosuojakäsikirja ja tietosuojan arviontityökalut

Helsingin kaupungin tietosuojakäsikirjassa kerrotaan perustietoa tietosuojalainsäädännöstä sekä ohjeistetaan, miten tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan käytännön työssä. Sitä tukevat vaikutusarvioiden tarkistuslistat.

Asiakaspalvelumalli

Helsingin asiakaspalvelumallilla edistetään kaupungin asiakaspalvelun asiakas-lähtöisyyttä, yhdenmukaisuutta ja palvelun vaikuttavuutta. Malli perustuu viiteen hyvän asiakaspalvelun periaatteeseen.