Projekti

Visuaalisen ilmeen ohje

  • Valmistelu
  • Kokeilu
  • Käytössä

Kaupungin visuaalisen identiteetin tavoitteena­ on rakentaa yhtenäistä ja tunnistettavaa Helsinki-­kuvaa. Visuaalinen ilme on sen näkyvin elementti.

Helsingin kaupungin visuaalisen ilmeen ohjeisto kertoo, mistä elementeistä visuaalinen ilme koostuu ja kuinka niitä käytetään eri tilanteissa ja sovelluksissa.

Ilmeen ohjeistossa kerrotaan muun muassa seuraavista asioista: Helsinki-tunnus, värit, typografia, ikonit ja piktogrammit, informaatiografiikka, opasteet, ilmeen käyttö paino- ja digitaalisissa pinnoissa sekä visuaalinen ilme valokuvissa.

Kehittämismenetelmät

Kehittämismenetelmät-sivusto tarjoaa apua etenkin kaupungin työntekijöille, silloin kun pitää kehittää toimintaa tai edistää hanketta tai suurempaa hankekokonaisuutta.

Tietosuojakäsikirja ja tietosuojan arviontityökalut

Helsingin kaupungin tietosuojakäsikirjassa kerrotaan perustietoa tietosuojalainsäädännöstä sekä ohjeistetaan, miten tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan käytännön työssä. Sitä tukevat vaikutusarvioiden tarkistuslistat.

Kulttuurin ja vapaa-ajan kaupunkilaisprofiilit

Kaupunkilaisprofiilit ja niiden kanssa käytettävä työkirja muodostavat yhdessä työkalun ihmislähtöiseen ajatteluun ja palveluiden kehittämiseen.

Asiakaspalvelumalli

Helsingin asiakaspalvelumallilla edistetään kaupungin asiakaspalvelun asiakas-lähtöisyyttä, yhdenmukaisuutta ja palvelun vaikuttavuutta. Malli perustuu viiteen hyvän asiakaspalvelun periaatteeseen.