Projekti

Tekoäly ja me

  • Selvitys
  • Alfa
  • Beta
  • Tuotanto
  • Poisto

Tekoäly ja me -koulutuksen tavoitteena on oppia käytännön teknologiakokeilujen avulla, miten tekoäly ja koneoppiminen muuttavat kaupungin asiakaspalvelutyötä ja sen johtamista. Koulutus on jatkoa aiemmalle asiakaskokemussimulaatiolle, jossa harjoiteltiin asiakaspalvelutyön tekemistä tulevaisuudessa.

Koulutus kaupungin työntekijöille järjestettiin neljän työpajan sarjassa. Mukana järjestelyissä oli tekoälyyn perehtyneitä asiantuntijoita ja yrityksiä. Kevään 2018 työpajoissa osallistujat ja asiantuntijat tuottivat kahdeksan tekoälyä soveltavaa palvelukonseptia. Osaa näistä niin kutsutuista tekoälytyökavereista on tarkoitus kokeilla vielä vuoden 2018 aikana.

Osallistujat arvioivat, että kevään koulutus toimi käytännönläheisenä ja suunnittelua kirittävänä johdantona tekoälyn maailmaan. Samalla riisuttiin hypeä tekoäly-termin ympäriltä ja inspiroiduttiin sen mahdollisuuksista kaupungin toiminnan kehittämisessä. Uusien mahdollisuuksien lisäksi tunnistettiin myös useita kehittämiskohteita, esimerkiksi kaupungin datavarantojen saatavuutta ja hyödyntämistä koskien.

Tietoa Tekoäly ja me -koulutuksen opeista ja tekoälytyökavereista löydät koulutuksen loppuraportista.

Koulutukseen osallistuneet kaupungin työntekijät kertovat, millaisia tekoälytyökavereita luotiin Tekoäly ja me -koulutuksessa:


Lue lisää blogista: Tekoälytyökaverista apua asiakaspalveluun