Projekti

Tekoäly ja me

  • Valmistelu
  • Kokeilu
  • Käytössä

Tekoäly ja me -koulutuksen tavoitteena on oppia käytännön teknologiakokeilujen avulla, miten tekoäly ja koneoppiminen muuttavat kaupungin asiakaspalvelutyötä ja sen johtamista. Koulutus on jatkoa aiemmalle asiakaskokemussimulaatiolle, jossa harjoiteltiin asiakaspalvelutyön tekemistä tulevaisuudessa.

Koulutus kaupungin työntekijöille järjestettiin neljän työpajan sarjassa. Mukana järjestelyissä oli tekoälyyn perehtyneitä asiantuntijoita ja yrityksiä. Kevään 2018 työpajoissa osallistujat ja asiantuntijat tuottivat kahdeksan tekoälyä soveltavaa palvelukonseptia. Osaa näistä niin kutsutuista tekoälytyökavereista on tarkoitus kokeilla vielä vuoden 2018 aikana.

Osallistujat arvioivat, että kevään koulutus toimi käytännönläheisenä ja suunnittelua kirittävänä johdantona tekoälyn maailmaan. Samalla riisuttiin hypeä tekoäly-termin ympäriltä ja inspiroiduttiin sen mahdollisuuksista kaupungin toiminnan kehittämisessä. Uusien mahdollisuuksien lisäksi tunnistettiin myös useita kehittämiskohteita, esimerkiksi kaupungin datavarantojen saatavuutta ja hyödyntämistä koskien.

Tietoa Tekoäly ja me -koulutuksen opeista ja tekoälytyökavereista löydät koulutuksen loppuraportista.

Koulutukseen osallistuneet kaupungin työntekijät kertovat, millaisia tekoälytyökavereita luotiin Tekoäly ja me -koulutuksessa:


Lue lisää blogista: Tekoälytyökaverista apua asiakaspalveluun

Asiakaskokemussimulaatio

Digitaalisen Helsingin asiakaskokemussimulaatio on koulutus, jossa kaupungin työntekijät määrittelevät itselleen tulevaisuuden toimenkuvan vuoteen 2022 kaupungin asiakaskokemuksen kehittäjinä.

Digitaaliset palvelupolut

Digipalvelujen käytettävyyttä edistetään myös tutkimalla miten käyttäjät kokevat kaupungin nykyiset sähköiset palvelut. Kun helsinkiläinen esimerkiksi hakee vuokra-asuntoa tai avustusta järjestölleen, hakuprosessin tulee olla helppo, sujuva ja kitkaton. Sellainen että digitaaliselle palvelupolulle palaa tarvittaessa mielellään uudestaan.

Helsinki Oppii

Helsinki Oppii on Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaatiota tukeva verkkosivusto. Sivustolla voi tutustua oppimisen toteutuksiin esimerkkien avulla ja poimia ideoita omaan opetukseensa.

Tilat avoimiksi -kokonaisuus

Helsinki etsii käytännön digitaalisia ratkaisuja tilojensa joustavampaan käyttöön. Kaupunki omistaa paljon mielenkiintoisia tiloja, mutta niiden käyttö vaihtelee. Miten tyhjät tilat avattaisiin kaupunkilaisille?

Palautejärjestelmä

Helsingin kaupungin palautejärjestelmä on yksi luukku kaikille ehdotuksille, kysymyksille, palautteille, mielipiteille, kiitoksille ja moitteille.

Digineuvonta

Sujuvamman arjen takaamiseksi Helsingin kaupunki tarjoaa yhteistyössä järjestöjen kanssa tukea sähköiseen asiointiin ja tietotekniikan hyödyntämiseen. Ohjausta ja neuvontaa on tarjolla myös tietokoneiden, tablettien ja älypuhelimien käyttöä koskien. Internetin palveluihin, kuten tiedonhakuun ja sähköpostin käyttöön, voi saada myös apua. Tällaista digineuvontaa on saatavilla useissa toimipisteissä eri puolilla kaupunkia.