Projekti

Joustotilat

  • Selvitys
  • Alfa
  • Beta
  • Tuotanto
  • Poisto

Hankkeessa kokeillaan Kalasataman alueen kaikkien vuokrattavissa tai varattavissa olevien tilojen tuomista yhteen joustotilapalveluun. Flextila-palvelun kautta asukkaat, pienyritykset ja muut tilojen käyttäjät voivat helposti löytää vapaita tiloja esimerkiksi kokoontumisiin, harrastuksiin tai lyhytaikaiseen työntekoon. Tilojen haltijat puolestaan voivat tarjota omia tilojaan käyttöön sellaisina aikoina, kun he eivät itse niitä tarvitse.

Kalasatamassa on jo useita joustotiloja. Tällaisia ovat esimerkiksi Setlementtiasuntojen kansalaistila Capellan puistotiellä ja HOASin kerhotila Arielinkadulla. Muuallakin Helsingissä on valtava määrä tiloja, joiden joustavampi ja ketterämpi käyttö hyödyttäisi niin tilojen omistajia kuin niiden käyttäjiä. Parhaimmillaan vaikutus näkyy kaupunginosien elävöitymisenä, sosiaalisten innovaatioiden tai yrittäjyyden lisääntymisenä ja parempana viihtymisenä.

Tilojen tarjoajat voivat itse määritellä sopivan korvauksen tilojen käytöstä ja päättää siitä, miten kulku tiloihin järjestetään. Suurin osa joustotiloista on varustettu älylukoilla. Näin ollen tilojen vuokraamiseksi ei tarvitse teettää ylimääräisiä avaimia tai järjestää muulla tavoin pääsyä tiloihin. Tiloja avattaessa ulkopuolisten käyttöön on myös sovittava tilojen siivouksesta, hinnoittelusta ja määriteltävä ne ajankohdat, jolloin tilat ovat muiden käytettävissä.

 

Joustotilat-hankkeessa hyödynnetään Joustotoimisto Oy:n Flextila-palvelua. Joustotiloja kehittävät yhteistyössä Forum Virium Helsinki, Helsingin kaupunki, Elisa, Joustotoimisto, SRV, Setlementtiasunnot sekä Kalasataman palvelu. Rahoitus vuodelle 2016 on saatu Helsingin kaupungin innovaatiorahastolta.