Projekti

Varaamo

  • Selvitys
  • Alfa
  • Beta
  • Tuotanto
  • Poisto

Varaamosta voi varata kaupungin julkisia tiloja sekä työpisteitä yksityiseen käyttöön. Aluksi varattavissa on kaupunginkirjaston, nuorisoasiainkeskuksen sekä varhaiskasvatusviraston tiloja, työpisteitä ja laitteita.

Tavoitteena on tehostaa  julkisten tilojen käyttöä ja parantaa niiden saavutettavuutta kaupunkilaisille. Pilottivaiheessa yhtenäistetään tilavaraukseen liittyviä toimintatapoja kaupungilla.

Varaamon tilavarausjärjestelmä rakennetaan käyttäen hyväksi kaupungin resurssiytimen avoimia rajapintoja. Resurssiytimeen tallennetaan kaupungin tiloihin liittyvää metadataa, kuten sijainti- ja varaustietoja sekä muita tiloihin liittyviä lisätietoja.

Varaamo tarjoaa myös esimerkin kaupallisille toimijoille kaupungin resurssiytimen hyödyntämisestä. Resurssiytimestä saatava data on kenen tahansa käytettävissä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi tilanvarausoperoinnin, jossa julkisia tiloja välitetään kaupallisten toimijoiden palveluiden kautta.

Ota yhteyttä