Luonnos

Käynnistämisen tarkistuslista

Alfavaiheen etenemiseen eli kokeilun aloittamiseen liittyvät seuraavat vaatimukset.

Asiakaslähtöisyys
Onko alfaversion kehitysjono riittävällä tasolla että sen pohjalta voidaan kehittää prototyyppi?
Ohjaus
Ovatko kokeilun resurssit sekä työtavat olemassa?
Hankinta
Onko kokeilun mahdollisen hankinnan kokonaiskustannukset arvioitu ja puitesopimukset kartoitettu?
Arkkitehtuuri
Sisältyvätkö kokeilun kehitysjonoon kokonaisarkkitehtuurin kannalta tärkeät tekniset riskejä tuottavat asiat, ml. integraatiot ja tietoturva?
Tietoturva
Onko päätetty alfavaiheessa tarvittavasta tietoturvallisuuden tasosta?
Luonnos