Beta

Lean-toteutus ja jatkuva parantaminen

Uutta lean-osiota valmistellaan. Tule katsomaan pian työmme tuloksia!

Lean on kehittämisviitekehys jota voi käyttää pienellä kynnyksellä. Toisaalta lean menetelmistä, työkaluista ja malleista on hyötyä myös suurien organisaatioiden mittakaavassa.

Henkilökohtaisesti voi kuvata oman työnsä ja järkeistää sitä. Mutta kovin laajaan hyötyyn tai kehitykseen ei pääse ilman että tiimi lähtee mukaan. Tiimin kanssa voidaan jo standardisoida tiimitasolla ja varmistaa, ettei tiimin sisällä ole kovasti erilaisia työkuormia. Mutta jos tavoite on päästä virtaukseen ja asiakkaan imulla ohjaamiseen, niin silloin pitää saada koko organisaatio mukaan kehittämiseen.

  • Henkilökohtaisessa kehittämisessä voidaan ottaa käyttöön joitain lean-tapoja toimia
  • Tiimitasolla lean-menetelmin voidaan löyttää lisää hyötyjä ja poistaa tehokkaammin ongelmakohtia
  • Koko organisaation toimiminen lean-kulttuurissa on vuosien työn tulos mutta myös hyödyt ovat huomattavat

 

Edellytykset jatkuvalle kehitykselle

Jatkuvan parantamisen toteutuminen vaatii, että joitain perusedellytyksiä on kunnossa. Yleiset kehittämisen edellytykset pätevät myös jatkuvan parantamisen kontekstissa. Kehittämisen edellytykset sivulla kerrotaan yleisesti millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun kehitetään toimintaa.

Ymmärrä toimintaympäristö ja päätä haastava tavoite

Kuvataan miten asiakasarvo muodostuu toimintaympäristön eri toimijoiden välillä. Keitä ovat muut toimijat, kilpailijat yms.

Tunnista asiakas ja hänen tarpeensa

Kuka on asiakas, mitä hän haluaa, milloin hän sen haluaa ja millaisissa määrin

Tee toiminnasta läpinäkyvää

Kuvaa toiminta niin kuin se oikeasti päivittäisessä työssä tapahtuu

Yhtenäistä toiminta

Jos ei ole erityistä syytä tehdä asioita eri lailla ne kannattaa tehdä yhtenevällä tavalla

Tasoita toimintaa

Tunnista ja poista pullonkauloja

Mahdollista jatkuva arvontuotto asiakkaalle

Optimitilanteessa asiakkaalle tehtävän arvon pitäisi virrata tasaisesti kohti asiakasta, pysähtelemättä

Luo imuohjaus

Asiakas on se joka määrittelee milloin hän palvelun tarvitsee ja kuluttaa. Pyrkimys on, että palvelun tuottava prosessi reagoi välittömästi tarpeeseen ja täyttää sen.

Kehitä toimintaa jatkuvasti kohti tavoitetta

Maailma muuttuu lakkaamatta. Jos lakkaamme kehittämästä toimintaa, se vanhenee auttamattomasti. 

Luonnos