Luonnos

Kanban (menetelmä)


Kanbanin menetelmäkuvaus (englannin kielinen lähde)


Mikä on Kanban

Kanban on toiminnanohjaustapa, jossa lyhyellä tähtäimellä suunnitellut työsuoritteet otetaan työn alle sitä mukaa, kun tiimissä vapautuu aikaa ja resurssia työn suorittamiseen. Kanban-toimintatapa vähentää merkittävästi hukkatyötä ja turhaa suunnittelua. Sitä kautta varsinaisesti halutut tulokset myös valmistuvat nopeammin ja pienemmällä työmäärällä ja rahalla. 

Kanbanin periaatteisiin kuuluu:

  • tehtävien visualisointi
  • työn alla on yhtä aikaa mahdollisimman vähän tehtäviä
  • tehtävien läpimenoaikaa mitataan
  • tiimin jatkuva oppiminen omasta toiminnastaan.

Kanbaniin liittyy käytännössä Kanban-taulu, jolla tehtäviä visualisoidaan. Kanbaniin menetelmänä liittyy siis taulun lisäksi myös yllä listatut periaatteet.

 

Aiheeseen liittyvää

Luonnos