Esittely

Helsinki + Digitaalisaatio = Ihmisen muotoinen kaupunki

Helsinki haluaa uuden kaupunkistrategian mukaan olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Se tarkoittaa teknologian hyödyntämistä kaupungin toiminnan ja palvelujen uudistamisessa. Palveluista tehdään entistä helppokäyttöisempiä, ne vastaavat paremmin käyttäjien tarpeita sekä säästävät aikaa ja vaivaa. Tavoitteena on arjen sujuvuus.

Digitaalisuus tuo palvelut sinne, missä kaupunkilaiset ovat. Kun useammat hoitavat asioitaan verkossa, vapautuu aikaa auttaa kasvotusten niitä, jotka eivät voi hoitaa asioita sähköisesti ja niitä jotka tarvitsevat muitakin kuin yksinkertaisimpia palveluita.

Palvelujen parantaminen vaatii kaupunkilaisille näkymättömien taustaprosessien uusimista, hallintorajat ylittävää yhteistyötä sekä erilaisten tietojärjestelmien yhdistämisiä. Asiantuntijat, kaupunkilaiset ja yritykset otetaan mukaan kehitystyöhön. Saatujen parannusehdotusten kokeileminen varhaisessa vaiheessa tuo kokemusta siitä, mikä tekee käyttäjän arjesta sujuvampaa.

Digi.hel.fi-sivuston tarkoituksena on tukea Helsingin digitaalista kehittämistä sekä edistää siihen liittyvää yhteistyötä kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien kanssa tekemällä kehittämisestä näkyvää. Sivusto on tuotettu osana Digitaalinen Helsinki -ohjelmaa.

Digitaalinen Helsinki -ohjelma vauhditti vuosina 2016–2017 kaupungin palvelujen digitalisointia avoimesti ja yhdessä kokeillen. Ohjelmalla tuotettiin muun muassa yhteisiä kehittämisen tapoja ja välineitä sekä edistettiin yhteisiä kehittämisen teemoja kuten Tilat avoimeksi. Lisäksi se tuotti kehitysehdotuksia kaupungin olemassa oleviin sähköisiin palveluihin ja palvelukokonaisuuksiin. Ohjelma myös tuki kaupungin digitalisaation nykytilan kartoitusta ja yhteisen tavoitetilan synnyttämistä uutta kaupunkistrategiaa varten.

#digihelsinki