Tuki

Digitalisaation oppaat

Kaupunki luo digitalisaation tueksi oppaita, materiaaleja ja työkaluja, jotka ohjaavat kehitystä yhteiseen suuntaan.

Helsingin kaupungin visuaalisen ilmeen ohjeisto kertoo, mistä elementeistä visuaalinen ilme koostuu ja kuinka niitä käytetään eri tilanteissa ja sovelluksissa.

Kehmet- eli kehittämismenetelmäsivusto tarjoaa kaupungin työntekijälle apua, kun mietitään digitoiminnan kehittämistä tai hankeen tai suuremman hankekokonaisuuden edistämistä.

Saavutettavuusopas on tarkoitettu Helsingin kaupungin työntekijöille, jotka luovat sisältöjä verkkosivuille tai muutoin yleisön saataville. Opas toimii sisällön tuottamisen ohjeena.

Helsingin kaupungin tietosuojakäsikirjassa kerrotaan perustietoa tietosuojalainsäädännöstä sekä ohjeistetaan, miten tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan käytännön työssä.

Asiakaspalvelumallin ja siihen liittyvien asiakaspalvelun käsikirjan ja työkirjan avulla edistetään kaupungin asiakaspalvelun asiakaslähtöisyyttä, yhdenmukaisuutta ja palvelun vaikuttavuutta.

Kehittämismenetelmät

Kehittämismenetelmät-sivusto tarjoaa apua etenkin kaupungin työntekijöille, silloin kun pitää kehittää toimintaa tai edistää hanketta tai suurempaa hankekokonaisuutta.

Saavutettavuusopas

Saavutettavuusopas on tarkoitettu Helsingin kaupungin työntekijöille, jotka luovat sisältöjä verkkosivuille tai muutoin yleisön saataville. Opas toimii sisällön tuottamisen ohjeena.

Visuaalisen ilmeen ohje

Kaupungin visuaalisen identiteetin tavoitteena­ on rakentaa yhtenäistä ja tunnistettavaa Helsinki-­kuvaa. Visuaalinen ilme on sen näkyvin elementti.

Tietosuojakäsikirja ja tietosuojan arviontityökalut

Helsingin kaupungin tietosuojakäsikirjassa kerrotaan perustietoa tietosuojalainsäädännöstä sekä ohjeistetaan, miten tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan käytännön työssä. Sitä tukevat vaikutusarvioiden tarkistuslistat.

Kulttuurin ja vapaa-ajan kaupunkilaisprofiilit

Kaupunkilaisprofiilit ja niiden kanssa käytettävä työkirja muodostavat yhdessä työkalun ihmislähtöiseen ajatteluun ja palveluiden kehittämiseen.

Asiakaspalvelumalli

Helsingin asiakaspalvelumallilla edistetään kaupungin asiakaspalvelun asiakas-lähtöisyyttä, yhdenmukaisuutta ja palvelun vaikuttavuutta. Malli perustuu viiteen hyvän asiakaspalvelun periaatteeseen.