Tuki

Digitalisaation oppaat

Kaupunki luo digitalisaation tueksi oppaita, materiaaleja ja työkaluja, jotka ohjaavat kehitystä yhteiseen suuntaan. Eri tyyppiset ohjeet voidaan jakaa asiakkaisiin ja asiakkuuksiin liittyyviin, kehittämisen tueksi tehtyihin ohjeisiin sekä toiminnassa noudatettaviin ja velvoittaviin ohjeisiin.

Asiakas ja asiakkuudet

  • Asiakaspalvelumallin ja siihen liittyvien asiakaspalvelun käsikirjan ja työkirjan avulla edistetään kaupungin asiakaspalvelun asiakaslähtöisyyttä, yhdenmukaisuutta ja palvelun vaikuttavuutta.

  • Kulttuurin ja vapaa-ajan kaupunkilaisprofiilit toimivat Kuvan yhteisenä ja jaettuna näkemyksenä asiakkaista. Ne tarjoavat keinoja ymmärtää kaupunkilaisten, eli nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden motivaatioita.

  • Palvelut, REST-rajapinta on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien palvelurekisteri.

Kehittämisen tueksi

Noudatettavat ja velvoittavat

Kehittämismenetelmät

Kehittämismenetelmät-sivusto tarjoaa apua etenkin kaupungin työntekijöille, silloin kun pitää kehittää toimintaa tai edistää hanketta tai suurempaa hankekokonaisuutta.

Visuaalisen ilmeen ohje

Kaupungin visuaalisen identiteetin tavoitteena­ on rakentaa yhtenäistä ja tunnistettavaa Helsinki-­kuvaa. Visuaalinen ilme on sen näkyvin elementti.

Tietosuojakäsikirja ja tietosuojan arviontityökalut

Helsingin kaupungin tietosuojakäsikirjassa kerrotaan perustietoa tietosuojalainsäädännöstä sekä ohjeistetaan, miten tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan käytännön työssä. Sitä tukevat vaikutusarvioiden tarkistuslistat.

Kulttuurin ja vapaa-ajan kaupunkilaisprofiilit

Kaupunkilaisprofiilit ja niiden kanssa käytettävä työkirja muodostavat yhdessä työkalun ihmislähtöiseen ajatteluun ja palveluiden kehittämiseen.

Asiakaspalvelumalli

Helsingin asiakaspalvelumallilla edistetään kaupungin asiakaspalvelun asiakas-lähtöisyyttä, yhdenmukaisuutta ja palvelun vaikuttavuutta. Malli perustuu viiteen hyvän asiakaspalvelun periaatteeseen.