Projekti

Tietosuojakäsikirja ja tietosuojan arviontityökalut

  • Valmistelu
  • Kokeilu
  • Käytössä

Helsingin kaupungin tietosuojakäsikirjassa kerrotaan perustietoa tietosuojalainsäädännöstä sekä ohjeistetaan, miten tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan käytännön työssä.

Tietosuojakäsikirja (pdf) on tarkoitettu ohjeeksi kaikille Helsingin kaupungilla henkilötietoja työssään käsitteleville.

Tietosuojan vaikutustenarviointi on helpointa aloittaa kaupungin Kehittämismenetelmät-sivuston kautta.

Vaikutustenarvionti auttaa liikkeelle

Tietosuojatyön arviontia helpottavat arvionnin tarkistuslistat.  Tietosuojan vaikutustenarvioinnin tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja hallita henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä. Jo käsittelyä suunniteltaessa pitää arvioida ja dokumentoida, millaiset riskit henkilötietojen käsittelystä aiheutuu.

Lue lisää kaupungin sivuilta »

Kehittämismenetelmät

Kehittämismenetelmät-sivusto tarjoaa apua etenkin kaupungin työntekijöille, silloin kun pitää kehittää toimintaa tai edistää hanketta tai suurempaa hankekokonaisuutta.

Visuaalisen ilmeen ohje

Kaupungin visuaalisen identiteetin tavoitteena­ on rakentaa yhtenäistä ja tunnistettavaa Helsinki-­kuvaa. Visuaalinen ilme on sen näkyvin elementti.

Kulttuurin ja vapaa-ajan kaupunkilaisprofiilit

Kaupunkilaisprofiilit ja niiden kanssa käytettävä työkirja muodostavat yhdessä työkalun ihmislähtöiseen ajatteluun ja palveluiden kehittämiseen.

Asiakaspalvelumalli

Helsingin asiakaspalvelumallilla edistetään kaupungin asiakaspalvelun asiakas-lähtöisyyttä, yhdenmukaisuutta ja palvelun vaikuttavuutta. Malli perustuu viiteen hyvän asiakaspalvelun periaatteeseen.