Projekti

Kehittämismenetelmät

  • Selvitys
  • Alfa
  • Beta
  • Tuotanto
  • Poisto

Kehittämismenetelmät-sivusto tarjoaa apua etenkin kaupungin työntekijöille, silloin kun pitää kehittää toimintaa tai edistää hanketta tai suurempaa hankekokonaisuutta.

Kehitysmenetelmien pääpaino on tietoteknisten hankkeiden ja palveluiden kehitystoiminnassa, mutta niitä voidaan soveltaa myös muuhun kehittämistoimintaan.

Sivusto on alfa-vaiheessa eli työ on kesken. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa digi.hel.fi/kehmet.

Ota yhteyttä