Miksi panostamme digitalisaatioon?

Helsinki kasvaa 5000-8000:lla uudella asukkaalla vuosittain. Hyvät digitaaliset palvelut joustavat kasvun alla ja mukautuvat oppimalla kaupunkilaisten uusista tarpeista. Jos digitaalinen perusta toimii, jää aikaa ja ihmisiä myös monimutkaisten ongelmien ratkomiseen.

Digitalisaatio on teknologian nopean kehityksen, internetin ja globalisaation luoma megatrendi. Se muuttaa koko maailman tapaa toimia. Ja: se on jo täällä. Kaikki mikä on digitalisoitavissa ja automatisoitavissa, tullaan luultavasti lopulta digitalisoimaan ja automatisoimaan. Helsingille kyse on siitä, mukaudummeko muutokseen.

Perustavimmillaan digitalisaatiossa on kyse digiteknologian käytöstä asioiden hoitamiseen. Kaupungin työntekijöiden fyysinen sijainti, organisaation rajat tai tiedon puute eivät nouse entiseen tapaan toiminnan esteiksi. Digitalisaatio tarkoittaa, että voimme kerätä ja käsitellä suuria datamääriä ja analysoida ne salamannopeasti. Työaikaa vapautuu tehtäviin, joissa ihmiset ovat parhaimmillaan.

Lähes kaikilla suomalaisilla on jo älypuhelin ja Internetin käyttö on kiinteä osa arkea. Monille älypuhelin on ainoa verkkoon kytketty laite, ja palveluita käytetään sillä kaikkina vuorokaudenaikoina. Samalla on muistettava, että joka kymmenes suomalainen ei käytä internetiä. Helsingin digitalisaatio ei siis voi tarkoittaa palveluiden täydellistä sähköistämistä. Sen sijaan digitalisaatio tarjoaa uusia, houkuttelevia vaihtoehtoja kasvokkain saatavalle palvelulle.

Internetin ja kaupungistumisen myötä myös Helsinki on siirtynyt paikallisesta kilpailusta kohti entistä kansainvälisempää ja julkisen sektorin rajat ylittävää kilpailua. Myös kaupungin digipalveluita verrataan parhaisiin kansainvälisiin esimerkkeihin. Vertailu asettaa helsinkiläisten odotustason korkealle. Helsinki haluaa vastata haasteeseen.


Helsingin digitalisaation tavoitteet

Asiakasta palvellaan ennakoiden ja kohdentaen 

Helsinki on maailman paras ennakoivia ja henkilökohtaisia palveluja tarjoava kaupunki. 
Kaupunkilaiset saavat tarvitsemansa palvelut oikealla hetkellä ja oikeassa paikassa, resursseja hukkaamatta. 

Kaupunkilainen voi vaikuttaa oman datansa käyttöön 

Jokainen saa näkyvyyden siihen, millaista henkilökohtaista dataa hänestä on kerätty ja voi vaikuttaa siihen, miten Helsinki tuota dataa hyödyntää. 

Automaation ansiosta työntekijät ehtivät kohdata asiakkaita 

Helsinki automatisoi tehtäviä, joiden lopputulos on ennakoitavissa. Asiakkaille tarjotaan itsepalvelukanavat, jotka ovat käytössä kellon ympäri. Näiden ansiosta työntekijöille jää enemmän aikaa ihmisten kohtaamiseen. 

Data tukee johtamista, päätöksentekoa ja palvelujen kehittämistä 

Helsinki hyödyntää dataa kaikessa toiminnassaan. Datan avulla tehdään informoituja päätöksiä, ennustetaan eri toimenpiteiden vaikuttavuutta ja automatisoidaan päätöksentekoa. 

Helsinki tuottaa, hyödyntää ja jakaa maailman parasta avointa dataa 

Helsingin digitaalinen kaksonen on tietovaranto ja palvelualusta, jonka avulla kaupunki suunnittelee, testaa ja toteuttaa hankkeita ensin digitaalisesti. 

Kaupunki tuottaa palveluita yhdessä muiden toimijoiden kanssa 

Helsinki tuottaa palveluita yhdessä muiden julkisten ja yksityisen toimijoiden kanssa. Tietoa avaamalla ja alustataloutta hyödyntäen voidaan tuottaa innovatiivisimmat palvelut. Helsinki myös tunnistaa, milloin sen on parempi antaa muiden tuottaa palvelut.