Miksi panostamme digitalisaatioon?

Helsinki kasvaa 5000-8000:lla uudella asukkaalla vuosittain. Hyvät digitaaliset palvelut joustavat kasvun alla ja mukautuvat oppimalla kaupunkilaisten uusista tarpeista. Jos digitaalinen perusta toimii, jää aikaa ja ihmisiä myös monimutkaisten ongelmien ratkomiseen.

Digitalisaatio on teknologian nopean kehityksen, internetin ja globalisaation luoma megatrendi. Se muuttaa koko maailman tapaa toimia. Ja: se on jo täällä. Kaikki mikä on digitalisoitavissa ja automatisoitavissa, tullaan luultavasti lopulta digitalisoimaan ja automatisoimaan. Helsingille kyse on siitä, mukaudummeko muutokseen.

Perustavimmillaan digitalisaatiossa on kyse digiteknologian käytöstä asioiden hoitamiseen. Kaupungin työntekijöiden fyysinen sijainti, organisaation rajat tai tiedon puute eivät nouse entiseen tapaan toiminnan esteiksi. Digitalisaatio tarkoittaa, että voimme kerätä ja käsitellä suuria datamääriä ja analysoida ne salamannopeasti. Työaikaa vapautuu tehtäviin, joissa ihmiset ovat parhaimmillaan.

Lähes kaikilla suomalaisilla on jo älypuhelin ja Internetin käyttö on kiinteä osa arkea. Monille älypuhelin on ainoa verkkoon kytketty laite, ja palveluita käytetään sillä kaikkina vuorokaudenaikoina. Samalla on muistettava, että joka kymmenes suomalainen ei käytä internetiä. Helsingin digitalisaatio ei siis voi tarkoittaa palveluiden täydellistä sähköistämistä. Sen sijaan digitalisaatio tarjoaa uusia, houkuttelevia vaihtoehtoja kasvokkain saatavalle palvelulle.

Internetin ja kaupungistumisen myötä myös Helsinki on siirtynyt paikallisesta kilpailusta kohti entistä kansainvälisempää ja julkisen sektorin rajat ylittävää kilpailua. Myös kaupungin digipalveluita verrataan parhaisiin kansainvälisiin esimerkkeihin. Vertailu asettaa helsinkiläisten odotustason korkealle. Helsinki haluaa vastata haasteeseen.

Digiohjelman tavoitteet

Helsingin kaupungin digitalisaatiota-ohjelman tavoitteet liittyvät helsinkiläisten saamien palveluiden parantamiseen sekä datan hyödyntämiseen kaupungin toiminnassa.

Tavoitteet palveluiden parantamiseksi

  • Ennakoivat ja kohdennetut palvelut: Helsinki on maailman paras ennakoivien ja kohdennettujen palveluiden tuottaja. Kaupunkilaiset, yritykset, yhteisöt ja matkailijat saavat tarvitsemansa palvelut oikealla hetkellä ja oikeassa paikassa, kaupungin voimavaroja hukkaamatta.
  • Helsinkiläiset vaikuttavat heistä kerätyn datan käyttöön: Kaupunkilaiset näkevät, mitä dataa heistä on kerätty ja mihin sitä käytetään. Kaupunkilaisilla on myös mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten itsestä kerättyä dataa hyödynnetään eri palveluissa.
  • Palvelut ovat aina saatavilla: Kaupunki automatisoi tehtäviä, joiden lopputulos on ennakoitavissa. Helsinkiläisille tarjotaan itsepalvelukanavia ja tukea niiden käyttöön 24/7. Automaatio sujuvoittaa ja nopeuttaa palveluita. Parasta palvelua voi myös olla se, että palvelua ei ole lainkaan, vaan asiakkaan tarpeet täytetään automaattisesti, ilman erillistä sähköistä palvelua.

Tavoitteet datan hyödyntämiseksi

  • Kaupunki hyödyntää dataa kaikessa toiminnassaan: Datan avulla tehdään päätöksiä, ennustetaan eri toimien vaikutuksia ja automatisoidaan päätöksentekoa. Dataa hyödynnetään myös palveluiden kehittämisessä.
  • Digitaalinen kaksonen: Tavoitteena on, että Helsinki tuottaa, hyödyntää ja jakaa maailman parasta avointa dataa. Digitaalinen kaksonen on joukko sähköisiä malleja ja tietoaineistoja, joiden avulla tosimaailman prosesseja, palveluita ja hankkeita voidaan suunnitella ja testata digitaalisesti.
  • Yhteistyö kaupungin ja sen kumppaneiden välillä paranee: Palveluita tuotetaan yhä enemmän yhteistyössä julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä, avaamalla tietoa ja alustatalouden mahdollisuuksia hyödyntäen.