Mitä digitalisaatio tarkoittaa?

Digitalisaatio tarkoittaa sitä, että tietotekniikkaa hyödynnetään yhä enemmän arkielämän järjestämisessä. Muutos koskee kaikkea yhteiskunnan toimintaa aina pankkiasioista joukkoliikenteeseen, tiedon löytämiseen ja viestien lähettämiseen sekä esimerkiksi terveydenhuollon tiedonkulkuun.

Digitalisaatio ei tarkoita sitä, että kaikki asiat olisi jatkossa hoidettava omalla tietokoneella. Kyse on pikemminkin laajasta ajattelutapojen muutoksesta. Osa ennen digitalisaation aikaa syntyneistä palveluista ja työtehtävistä tulee katoamaan ja korvautumaan aivan uuden näköisillä vaihtoehdoilla. Jotkut toisteiset työvaiheet voidaan myös automatisoida ja esimerkiksi paperisota vähenee.

Digitalisaation vaikutus arkeen on silti monesti yllättävä. Esimerkiksi tuttu palvelu, kuten oma lähibussivuoro voi alkuun näyttää ulospäin samalta. Bussithan kulkevat kuten ennenkin. Taustalla on silti tapahtunut suuria muutoksia: Jokaisen bussin sijainti on nyt jatkuvasti liikenteen suunnittelijoiden käytössä. Eri pysäkkien suosiosta saadaan kellontarkkaa tietoa, jolla vuorovälejä ja pysäkkien paikkoja voidaan säätää. Matkustaja taas näkee pysäkin näytöstä, koska oma bussi on lähellä. Ja kyytiin astuttaessa matkan voi maksaa esimerkiksi kännykällä.  Se kertoo samalla, mihin ratikkaan kannattaa vaihtaa reitin toisessa päässä.

Digitalisaatio tuo arjen helpotusta usein melko huomaamattomasti. Aihe herättää kuitenkin myös huolia. Digitalisaatiota onkin toisinaan toteutettu tyhmästi: kasvokkain annettava palvelu on poistettu ja se on korvattu digitaalisella palvelulla, jota on vaikea käyttää.

Helsingin tavoitteena on käyttää digitalisaatiota fiksummin: digipalvelujen pitää olla helppoja käyttää, käyttöön pitää saada helposti apua ja niille pitää löytyä myös perinteinen vaihtoehto sitä tarvitseville.

Helsingin tavoite ei ole synnyttää uusia digipalveluita, vaan poistaa helsinkiläisiltä turhaa vaivaa. Kaupunki haluaa tehdä pohjimmiltaan yksinkertaisista asioista – kuten kaupungin liikuntavuoron varaamisesta – yksinkertaista myös helsinkiläisille.

Digitalisaatio on maailmanlaajuinen muutos, jossa Helsingin kaupunki ja helsinkiläiset ovat joka tapauksessa mukana. Kaupunki on vuonna 2019 tehnyt merkittävän päätöksen panostaa siihen, että digitalisaation mahdollisuuksia käytetään suunnitelmallisesti helsinkiläisten hyväksi. Tällä sivustolla kerromme, miten työ etenee.