SV ▼

Ihmisiä Rautatieasemalla. Kuva: Julia Kivelä / Helsinki Marketing

NY: Läsa om Helsingfors nya digitala tjänster »


Förutseende, inte bara reaktioner

Med hjälp av digitaliseringen gör vi helsingfors till världens bäst fungerande stad

Det betyder framför allt en smidig vardag. Då staden utnyttjar de möjligheter som digitaliseringen erbjuder, underlättas det vardagliga livet för dess kunder – stadsbor, företag, sammanslutningar, turister – och dess anställda och beslutsfattare.

Som bäst kan morgondagens Helsingfors förutse kundernas behov och besvara dem på en allt personligare nivå.

Staden blir trivsammare och fungerar bättre bara då den utvecklas tillsammans med stadsborna. Fokus ligger på kunderna och de deltar redan i dag allt ivrigare i skapande av det nya Helsingfors.

Helsingfors har inlett ett ambitiöst digitaliseringsprogram med hjälp av vilket staden förbättrar sina tjänster och omorganiserar sin verksamhet på många olika sätt. Ändringarna gäller förutom nya teknologiska lösningar även utvecklingens kultur, organisering, ledning och personalens kunskaper. I sin verksamhet vill Helsingfors vara allt mer kundorienterad och smidig och utnyttja data i sina tjänster och beslut.

Helsingfors är inte ensam på den här vägen. Världens ledande städer söker och delar bästa praxis till-sammans. Helsingfors för ett stabilt samarbete med till exempel New York och London för att på bästa möjliga sätt utnyttja de möjligheter som artificiell intelligens, öppna data och digitala innovationer erbjuder.

Tack vare digitaliseringen är vardagen enklare.


Exempel 1: Staden föreslår en lämplig förskoleplats för små skolbarn varefter föräldrarna inte längre behöver ansöka om den separat.


Exempel 2: Utifrån hälsouppgifter identifierar staden de som hör till riskgrupper, kallar in dem till hälsogransk-ningar och hjälper dem att ta ansvar för sin hälsa.


Exampel 3: I medborgarbudgeten skapar stadsborna idéer och väljer planer, som staden genomför.


Exampel 4: Beslut som hänför sig till planläggning, trafikplanering och byggande kan visualiseras och testas med hjälp av stadens virtuella modell.


Exampel 5: En del av hemvårdens besök kan ersättas med hjälp av nya virtuella distansvårdstjänster.

Elämää Helsingissä. Kuva: Jussi Hellsten / Helsingin kaupunki

Världens bäst fungerande stad

Morgondagens Helsingfors kan förutse hurdan service och information kunderna – stadsborna, företagen, sammanslutningar och turisterna – vill ha. Helsingfors kan så betjäna sina kunder på ett allt personligare sätt. Det här är en stor ändring både för staden och för dess kunder.


Diskutera på Twitter med hashtaggen #digihelsinki.


Behöver du mer information? Komma i kontakt