Helsingin tuottama data on maailman käytettävintä ja käytetyintä kaupunkidataa vuoteen 2025 mennessä

Helsingin kaupunki on hyväksynyt kunnianhimoisen datastrategian. Helsingin tavoitteena on dataa ja analytiikkaa tehokkaammin hyödyntämällä tuottaa kaupunkilaisille yksilöllisiä ja kohdennettuja palveluja ennakoivasti silloin, kun he niitä tarvitsevat. Datan ja analytiikan hyödyntäminen mahdollistaa myös tiedolla johtamisen: kaupunki voi tehdä paremmin informoituja päätöksiä, ennustaa eri toimenpiteiden vaikuttavuutta ja automatisoida päätöksentekoa.

Helsinki haluaa olla julkisen sektorin edelläkävijä datan hyödyntämisessä. Kaupungin datastrategialla tavoitellaankin erityisesti seuraavia hyötyjä ja muutoksia:

  1. Asiakkaiden palvelutarpeita voi ennakoida datan avulla

Kaupungin palvelujen ennakoiva kohdentaminen edellyttää analytiikan ja datan laajaa hyödyntämistä. Samalla Helsingin kaupunki sitoutuu OmaData-periaatteen mukaisesti siihen, että kaupunkilaisilla tulee olla mahdollisuus hallita heistä itsestään kerätyn datan käyttöä. Se tarkoittaa, että helsinkiläisillä tulee olla mahdollisuus hallita kaupungin heistä keräämiä tietoja, luvittaa niiden käyttöä kaupungin eri palveluissa ja halutessaan myös estää tietojensa käyttö.

  1. Helsinkiä johdetaan ajantasaisen tiedon pohjalta

Tietoa kaupungin toiminnasta, asukkaista ja kehityksestä syntyy kaupungissa jatkuvasti ja kaupungin raportit, tilastot ja tutkimukset antavat päättäjille tutkimuksellista tietoa. Dataa ei kuitenkaan nykyisellään hyödynnetä päätöksenteossa nykyaikaisten analytiikkamenetelmien mahdollistamalla laajuudella. Esimerkiksi kaupunkimallista muodostettu digitaalinen kaksonen mahdollistaa kaupungin toiminnan tarkastelun ja päätösvaihtoehtojen tulosten simuloinnin monin eri tavoin jo ennen päätöksentekoa.

  1. Kaupungin toimintaa ja resursseja optimoidaan datan avulla

Ajantasainen data ja edistynyt analytiikka mahdollistavat kaupungin työntekijöiden toiminnan ja resurssien suuntaamisen taloudellisemmin. Ohjelmistorobotiikan ja datan avulla kaupungin sisäisiä prosesseja voidaan myös paremmin automatisoida ja saada toimimaan keskenään yhteen.

  1. Dataa jakamalla vilkastutetaan elinkeinoelämää

Helsingin hallinnoimaa dataa pitäisi voida nykyistä paremmin jakaa ja hyödyntää myös alustamaisesti kaupungin ulkopuolisen ekosysteemin käyttöön. Ulkoiset toimijat, kuten yhteisöt, yliopistot ja yritykset voivat tehdä kaupungin datalla tutkimusta ja kehittää palveluja, joihin kaupungin itse tarjoamaa ei ole olemassa. Tämä hyödyttäisi kaikkia osapuolia.

Näillä sivuilla voit tutustua Helsingin kaupungin datastrategiaan kokonaisuudessaan. Koko datastrategian pääset lukemaan pdf-muodossa tästä linkistä.

Luonnos