Kaupunki data-alustana

Datastrategian laajempi tavoite on se, että datan avulla myös ulkopuolisille toimijoille syntyy mahdollisuuksia kehittää uusia palveluita ja innovaatioita. Kaupunki haluaa tarjota menestyvän alustan yritysten liiketoiminnalle ja muulle taloudelliselle aktiviteetille. Kaupungin tehtäviin kuuluu myös yhteisöllisyyden edellytysten lisääminen. Datan ja algoritmien lähdekoodin avaaminen sekä kehittämismenetelmien avoin tarjoaminen ekosysteemin käyttöön ovat oleellinen osa kaupungin datastrategiaa. Yritykset ja organisaatiot pääsevät käyttämään kaupungin avointa dataa ja sovituissa raameissa kaupungin muutakin dataa sekä kehittämään palveluita kaupunkilaisille.

Luonnos