Luku 4 Datan luokittelu

Datan luokittelu tarkoittaa tietoaineiston luokittelemista ennalta määriteltyihin kategorioihin. Datan luokittelussa pyritään tunnistamaan tietojoukkoja, joihin pätevät yhteiset säännöt ja toimintatavat. Luokittelua voidaan hyödyntää esimerkiksi:

• Datan käytön linjauksissa kuten ”muuta kuin rajoitetuksi luokiteltua tietoa voidaan pääsääntöisesti käyttää kaupunkitasoisen tilannekuvan muodostamiseen”

• Datan käytettävyyden varmistamisessa. Sopimalla yhteiset metatietokäytännöt: käyttäjä tietää metatiedon perusteella, mistä lähteestä data on alun perin peräisin, milloin päivitetty ja miten käytettävissä

• Data-arkkitehtuurissa kuten ”sensoridata tallennetaan pääsääntöisesti kaupunkiyhteiseen pilviympäristöön”

Datan käsittely luokkien avulla tuo suoria hyötyjä datan hallintaan seuraavasti:

• Datan käsittely tehostuu, kun käsittelyä ohjataan prosesseilla ilman tarvetta tutustua tietosisältöön useaan kertaan

• Tiedonhallinnan virheet pienenevät automaattisen ja systemaattisen käsittelyn avulla

• Tietoturva paranee, koska oikeudet tietoon määritellään datan luokkien perusteella, eikä esimerkiksi erillisen prosessin tai harkinnan kautta

• Tiedon hyödyntämisen työryhmän työ helpottuu, kun käytettävien tietojen luokat on yksiselitteisesti määritelty

• Tiedon hyödyntämistä on helpompi viestiä ja ennakkotapaukset löytää standardoidun datan luokittelun avulla, jolloin läpinäkyvyys tiedon hyödyntämiseen kasvaa

Datavision mukainen datan hyödyntäminen edellyttää datan luokittelua ja siihen liittyvien pelisääntöjen määrittelyä. Myös tietorakenteiden ja -järjestelmien pitää tukea näitä metatietoja yhdenmukaisella tavalla. Koska datan luokittelun ymmärtäminen on olennaista myös datastrategian kokonaisuuden ymmärtämiseksi, seuraavassa kappaleessa esitetään tämänhetkinen luokittelumalli taustatiedoksi. Luokittelumalli on jaettu kahteen osaan, tietosisältöön ja datan käyttöön perustuviin luokitteluihin. Nämä molemmat näkökulmat käydään läpi seuraavissa kahdessa alakappaleessa. Kappale 4.3 pureutuu tarkemmin käsittelysääntöihin.

Luonnos