Luku 5. Datan jakamisen ja hyödyntämisen prosessi

Datan hyödyntämistä kaupungilla ohjaa laaja lainsäädäntö, joka tekee tiedon hyödyntämisen laillisten perusteiden arvioinnista vaikeaa. Datan hyödyntämisen tehostamiseksi kehitetään datan jakamisen ja hyödyntämisen laillisten perusteiden arvioinnin menetelmiä siten, että arviointiprosessista tulee selkeä ja tehokas.

Luonnos