Luku 6 Tavoitearkkitehtuuri ja teknologiat

Kaupungin datastrategian keskeisenä periaatteena on hyödyntää kaupungin datavarantoja huomattavasti nykyistä laajemmin ja tehokkaammin. Datavarantojen laaja jakaminen, yhdistäminen ja hyödyntäminen tuo uusia vaatimuksia etenkin kaupungin keskitettyyn tietoarkkitehtuuriin, johon syntyy uusia tarpeita datan jakamiselle, ei-rakenteellisen tiedon käsittelylle ja edistyneen analytiikan kyvykkyyksille.Uusia vaatimuksia datavarantojen hallinnassa luo esimerkiksi kaupungin erilaisissa monitorointipalveluissa syntyvä sensoridata (ts. IoT-data), jota kerätään jo tällä hetkellä automaattisesti ja jatkuvasti. Sensoridatan erityisominaisuuksina ovat isot datavolyymit sekä tiedon reaaliaikaisuus. Kaupungin tietoarkkitehtuurissa ei ole tällä hetkellä osoittaa selkeää paikkaa tallentaa sensoridataa, minkä takia data kerätään pääsääntöisesti toimittajan palvelimille. Datan jatkohyödyntäminen ja historiallisen datan keräytyminen ovatkin riippuvaisia toimittajasta ja hankintaehdoista, mikä ei ole ideaalinen tilanne.

Luonnos