1.4 Datan jakamisen vaikeudet

Toimialojen välinen tiedon jakaminen, yhdistäminen ja hyödyntäminen on vähäistä ja tiedon jakaminen toimialarajojen yli koetaan vaikeaksi tai mahdottomaksi. Suurimmat syyt datan yhdistämisen vähäisyyteen liittyvät jakamista tukevien tietojärjestelmien puutteisiin, datan rakenteellisuuden ja semanttisen yhteentoimivuuteen liittyviin ongelmiin, yksilöiden tunnisteiden puutteisiin sekä lainsäädännön asettamiin rajoituksiin ja laillisten käsittelyperusteiden vaikeuden arviointiin.

Jakamista tukevien tietojärjestelmien puutteeseen liittyy itse järjestelmien lisäksi puuttuva kaupunkiyhteinen ohjeistus, ydintiedon hallinta ja tietoarkkitehtuuri. Näiden puuttuessa datan yhdistämiseen liittyvät kehityshankkeet toteutetaan toimialojen välisinä tiedonsiirtoina, joissa tieto kopioidaan yhdestä järjestelmästä toisen toimialan järjestelmään vaihtelevin menetelmin. Syntyvä tiedonsiirtoyhteys on toimiva ratkaisu, mutta kopioitu tietovaranto hyödyttää yhteyden rakentamisen jälkeen vain yhden toimialan ja käyttötapauksen tarpeita. Tietoarkkitehtuuri tulisi suunnitella niin, että se sopii tiedon tallentamiseen ja jakamiseen kaupungin ja sidosryhmien kesken. Hyvin suunniteltu tietoarkkitehtuuri mahdollistaa myös jakamisen skaalautumisen.

Tiedon yhdistämisen ja laajemman hyödyntämisen arviointiin ei löydy selkeää prosessia, jossa juridiset näkökulmat voitaisiin arvioida. Tällainen prosessi ja ohjeistus on tehty vain EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR). Ohjeistuksesta vastaa kaupungin tietosuojatiimi. Kaupungin tuottamia palveluja ohjaa kuitenkin laajempi lainsäädäntö, jonka noudattaminen on toimialojen lakimiesten osaamisalueella. Tietojen yhdistämisen ja hyödyntämisen arviointi vaatii useamman toimialan lakimiesten työpanoksen, mikä hidastaa oikeutusten arviointia.

Luonnos