Teema

Yhdessä kehittäen parempia palveluja

Kokeilukulttuurikärjen hankkeissa korostetaan kaupunkilaisten roolia palvelujen kokemusasiantuntijoina ja tuetaan käytännön työtä, jossa palveluita kehitetään yhdessä helsinkiläisen kanssa. Tavoitteena on tehdä käyttäjien näkökulmasta pysyvä ja tiivis osa uusia digitaalisia palveluita.

Kokonaisuudessa keskitytään lisäksi luomaan kaupungin sisälle uutta kokeilukulttuuria. Yhdessä kokeileminen kannattaa etenkin, kun onnistuneissa kokeiluissa löydetyt tekemisen tavat opitaan tuomaan koko organisaation käyttöön.


Näin muutos näkyy:

  • Kaupunki pystyy reagoimaan muutoksiin nopeammin ja oppii kehittämään digitaalisia palveluita helsinkiläisten tarpeista lähtien.
  • Uusien digipalveluiden toteuttamiseen ja hyvän asiakaskokemuksen kehittämiseen tarjotaan tukea ja yhteisiä kehittämisen työkaluja.
  • Kaupungin digitaalisista kokeiluista tulee yleisempiä ja aktiivisesti kaupunkilaisia mukaan ottavia

Asiakaslähtöinen kokeilukulttuuri muodostuu seuraavissa hankkeissa:

B1. Digitaalisen palvelumuotoilun tuki ja työkalut

Kaupunki opettelee kehittämään kaupungin digipalveluita käyttäjien tarpeista lähiten, kokeiluja suosien ja samalla kustannustehokkaammin. Tavoitetta tukee Helsinki Lab, jonka työntekijät toimivat digikehittämisen tukiverkkona. Lab tukee myös resurssien hankkimisessa ja tarjoaa käyttöön yleiskäyttöisiä työkaluja, kuten digitaalisia komponentti- ja tyylikirjastoja.

B2. Digitaalisten kokeilujen tuki

Digikokeilujen hyvät ideat otetaan talteen ja niiden jakamiselle kehitetään kaupungin sisällä uusia tapoja. Kokeilujen tukemiseen ja rahoittamiseen liittyvää byrokratiaa kevennetään. Työntekijöille annetaan mahdollisuus käyttää työaikaa oman työn tapojen kehittämiseen.

Ota yhteyttä