Teema

Data hyötykäyttöön

Ympärillämme syntyy jatkuvasti valtavasti dataa. Helsinki kerää paljon tietoa esimerkiksi kaupunkiympäristöstä ja siitä, miten asiakkaat käyttävät kunnan palveluja. 

Helsinki valjastaa suuret datavarantonsa yhä parempaan päätöksentekoon ja kaupungin uudistamiseen maailman toimivimmaksi. 

Helsingistä on tehty kattava 3D-malli, jota jalostetaan edelleen digitaaliseksi kaksoseksi. Sen avulla kaupunki kehittää ja mallintaa ideoita, joita oikeassa maailmassa olisi vaikea testata. 

Helsinki on yksi eniten dataansa avannut kaupunki maailmassa. Avointa dataa voidaan hyödyntää vaikkapa tutkimuksessa tai uusien palvelujen luomisessa. Avoimen datan ja rajapintojen avulla palveluja voivat innovoida myös yritykset ja yhteisöt, sen sijaan että kaupunki keksisi ja tuottaisi kaiken itse. 

Kaupunki määrittää datan ja tekoälyn käytölle eettiset periaatteet. On tärkeää, että jokainen tietää, millaista informaatiota Helsingillä hänestä on, ja voi vaikuttaa siihen, miten kaupunki sitä käyttää. Helsinki käyttää dataa vastuullisesti kaupunkilaisten luvalla, kaupunkilaisten hyväksi. 


ESIMERKKI: Kaavoitukseen, liikennesuunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä päätöksiä voidaan visualisoida ja testata kaupungin virtuaalisen mallin avulla. 


ESIMERKKI: Matkailijat voivat vierailla, kokea elämyksiä ja tehdä ostoksia virtuaalisessa Helsingissä. 

Ota yhteyttä