Teema

Data hyötykäyttöön

Datan, tekoälyn ja robotisaation kokonaisuudessa tuodaan data toiminnan keskiöön. Hankkeissa luodaan pelisääntöjä kaupungin datan hallinnalle ja hyödyntämiselle. Mittaamisesta tehdään pysyvä osa kaupungin toimintaa ja palveluiden kehittämistä.


Näin muutos näkyy:

  • Helsingin palveluiden ja toiminnan johtaminen ja kehittäminen perustuvat tulevaisuudessa vahvemmin dataan sekä sen analytiikkaan ja mittaamiseen.
  • Päättäjät tekevät paremmin informoituja päätöksiä. Päätösten vaikutuksia voidaan simuloida.
  • Palveluiden prosesseista muokataan sujuvampia. Ihmistyönä tehtäviä manuaalisia perusvaiheita automatisoidaan hyödyntämällä robotiikkaa ja tekoälyä.

Datan, tekoälyn ja robotisaation kokonaisuus jakautuu näihin käytännön hankkeisiin:

C1. Kaupungin datastrategia

Helsinki laatii yhteiset periaatteet tiedon keräämiseen, hyödyntämiseen, jakamiseen, yhteentoimivuuteen ja omistamiseen. Myös kaupungin data-arkkitehtuuri ja tiedonhallinnan mallit määritellään selvemmin.

C2. Datan ja tekoälyn eettiset periaatteet

Kaupunki luo periaatteet ja rajaukset datan ja tekoälyn hyödyntämiselle. Periaatteet määritellään yhdessä kansainvälisesti johtavien kaupunkien ja tutkimuslaitosten sekä helsinkiläisten kanssa.

C3. Datan ja esineiden internetin alustat sekä arkkitehtuurin tavoitteet

Helsinki valmistelee käyttöönsä data-arkkitehtuurin tavoitteet ja data-alustojen hyödyntämisen strategian. Yhtenäisten alustojen avulla datasta tulee helpompaa kerätä ja hyödyntää. Kaupungin käyttämät alustat kilpailutetaan tavoitteiden ja strategian pohjalta.

C4. Rajapintojen linjaukset ja hallinta

Helsingin kaupungin rajapintoja aletaan hallinnoida ja kehittää yhtenä kokonaisuutena. Kriittiset rajapinnat määritellään ja niille linjataan palvelutasot. Palvelutasojen tukemana rajapintoja voi hyödyntää luotettavasti myös yritystoiminnalle kriittisissä paikoissa. Rajapintojen esitystapoja yhtenäistetään.

C5. Analytiikka, mittaaminen ja datan hyödyntäminen

Kaupunki hakee keräämäänsä datan tehokkaampaa hyödyntämistä analytiikan avulla. Tietoaineistoja käytetään toiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen. Yhtenäisten analytiikan työkalujen ja keräämistapojen avulla tiedoista saadaan aiempaa vertailukelpoisia.

C6. Digitaalinen kaksonen

Kaikki kaupunkiympäristölautakunnan asiat – esimerkiksi katusuunnittelu ja asemakaavat – muokataan esiteltäviksi Helsingin 3D-kaupunkimallin kautta. Muutoksen tilannekuva piirretään siis ajantasaisesti. Kuvaa voidaan hyödyntää niin viestinnässä, keskusteluissa suunnittelijoiden ja asukkaiden kesken kuin hankkeiden seuraavissa vaiheissa.

Virtuaalisen Helsinki -mallin avulla Helsinkiin houkutellaan tuhansia virtuaali- ja tavallisia turisteja.       

C7. Robotisaation hyödyntäminen

Robotisaatioon hyödyntämiseen perustetaan tiimi, joka edistää Helsingin rutiininomaisten ja kuormittavien tehtävien automatisointia. Automatisaation osaamista jaetaan kaupungin organisaation sisällä.

Ota yhteyttä