Teema

Johtaminen ja rakenteet tukevat muutosta

Huomisen Helsinkiä johdetaan tiedolla. Data, analytiikka ja mittaaminen tukevat uudistamista ja päätöksentekoa. 

Johtamisessa yhdistyvät ketteryys ja pitkäjänteisyys. Itseohjautuvat tiimit luovat digitaalisia palveluja käyttäen hyväkseen yhteisiä alustoja ja työkaluja. Infraa, tukipalveluja ja perusjärjestelmiä johdetaan keskitetysti, koska siten saavutetaan synergiaa ja säästöjä.

Tietoa hyödyntämällä kaupunki pystyy reagoimaan nopeammin asiakkaiden muuttuviin toiveisiin ja tarpeisiin. 


ESIMERKKI: Ketterät projektit rahoitetaan käyttöpääomasta. Raskaita monivuotisia investointiprojekteja tehdään vähemmän ja harkitummin. Projekteista siirrytään tuotteiden ja tuoteportfolioiden johtamiseen ja niiden jatkuvaan kehittämiseen.