Kokeilu

Helsingin tekoäly- ja ohjelmistorobotiikka-kokeilut

Helsingin kaupunki etsii sisäisiä innovaatioita Kokeilukiihdyttämössä, jonka toiminta alkoi syksyllä 2019. Kiihdyttämö on järjestänyt toistaiseksi kaksi kampanjaa, jossa kaupungin työntekijät ovat päässeet ideoimaan ja toteuttamaan nopeita, tekoälyä ja ohjelmistorobotiikkaa hyödyntäviä kokeiluja.

Viimeisimmässä vuoden 2020 syksyn kampanjassa kaupunki kokeili seuraavia kymmentä tapaa hyödyntää tekoälyä ja ohjelmistorobotiikkaa kaupungin palveluissa:

 • ONNI-järjestelmässä olevien osaamistarvetietojen luokittelun ja analysoinnin automatisointi ja raportointi kehittämissuunnittelun tueksi
 • kurssi- ja tapahtumatarjonnan suunnittelun tukeminen tekoälyavusteisesti
 • reaaliaikaiseen mittaukseen perustuva tieliikennemalli päästölaskennalla
 • eri rekistereissä olevien oppilastietojen tarkistus
 • liikennedatan validointi ja korjaus eli automaattilaskimien tuottaman päiväliikennedatan korjaus tekoälyn avulla
 • tekoälyn hyödyntäminen työllisyyspalveluiden neuvonta- ja ohjaustyössä
 • sovellus allekirjoitusten tunnistamiseen PDF-asiakirjosta
 • oppisopimuspaikkojen käsittelyn automatisointi
 • tekoälystä tukea työvuorosuunnitteluun kotihoidon hoitotyössä
 • virtuaalinen virkamatkaohjeiden opas Matkarobo

Ensimmäisessä vuoden 2020 kevään kampanjassa kokeiltiin tekoälyn hyödyntämistä kaupungin palveluissa seuraavissa seitsemässä hankkeessa:

 • suojateiden tunnistus ilmakuvista
 • kaupungin saaman avoimen palautteen tekstianalyysi ja luokittelu
 • kaupungin toimipisteissä asiakkailta saatujen pikapalautteiden analyysi
 • kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen älykäs suosittelija Löytö
 • kaupungin tapahtumatietojen tekoälypohjainen asiasanoitus
 • tekstianalytiikan hyödyntäminen kaupunkistrategiassa viestimisessä
 • pelastuslaitoksen koneavusteinen palotarkastusten kohdentamisohjelma

 Kokeiluissa tärkeänä kriteerinä on ollut, että niistä kertyneet opit on dokumentoitu ja jaettu myös koko kaupunkiorganisaation käyttöön. Näin seuraavat tekoälykehittäjät voivat paremmin välttää ne haasteellisimmat paikat muun muassa hankinnoissa ja tietosuojakysymyksissä, joihin ensimmäiset kokeilijat joutuivat törmäämään.

Samaan aikaan keskeistä on tekoälyavusteisten palvelujen toimintalogiikan läpinäkyvyys. Tekoälyavusteiset palvelut mahdollistavat kaupungin työntekijöille suuria aikasäästöjä ja niille on jo nyt löydettävissä paljon potentiaalisia kohteita skaalaamiseen. Samalla kokeiluista on tärkeää tunnistaa, mitkä tekniset ratkaisut voisivat toimia laajemminkin kaupunkiorganisaatiossa – ja mitkä eivät. Näin kaupunki voi saada tekoälystä mahdollisimman laajan hyödyn.

Kokeilukiihdyttämön avulla Helsinki pyrkii jalostamaan uusia ideoita ja tukemaan digitalisaatiota hyödyntävää kokeilutoimintaa kaupungin organisaation sisällä. Tavoite on myös oppia kokeiluista ja laajentaa niitä koko kaupungin käyttöön.

Kokeilukiihdyttämötoiminnassa kaupungin kumppaneina ovat olleet myös useat yritykset niin kokeilujen suunnittelussa kuin toteuttamisessakin. Tekoälykokeilut ovat saaneet rahoituksen Helsingin kaupungin digitalisaatio-ohjelmasta.

Toisen kampanjan tuotokset syksyltä 2020:

Ensimmäisen kampanjan tuotokset keväältä 2020: