Teema

Työkalut ja infra ajan tasalle

Kaupungin tietoteknisten perustuksiin halutaan luoda tukevampaa yhteistyötä. Kokonaisuudessa tavoitellaan muun muassa vähennystä kaupungin erillisten verkkojen määrään. Tarkoitus on laskea ylläpitokuluja ja vapauttaa rahaa uuden tekemiseen.


Näin muutos näkyy:

  • Helsingin rakentaa modernin ja kattavan teknologisen perustan, jonka avulla uusia digitaalisia palveluita voidaan kehittää ripeästi, kokeillen ja yhdessä kaupunkilaisten kanssa.
  • Helsingin tietotekniikan infrastruktuuri, verkko ja tukipalvelut yhtenäistetään. Painopistettä voidaan siksi siirtää kohti uusien digitaalisten palveluiden kehittämistä.
  • Verkko toimii paremmin kaupungin omille työntekijöille ja sitä käyttäville helsinkiläisille.
  • Työntekijät saavat käyttöönsä ajanmukaiset digityövälineet. Ne parantavat hyvinvointia ja työn tuottavuutta.

Infra ja mahdollistajat -kokonaisuus edistää seuraavia hankkeita:

D1. Yksi turvallinen, hyvin hallittu verkko ja infrastruktuuri

Helsingin kaupungille rakennetaan hallittu, turvallinen ja toimintavarma verkko. Samalla yhtenäistetään myös kaupunkilaisille tarjottavat avoimet verkot. Verkko-, konesali- ja kapasiteettipalvelut keskitetään kaupunginkansliaan, joka tarjoaa niitä keskitetysti koko organisaatiolle.

D2. Pilvipohjaiset toimistotyön välineet jokaiselle työntekijälle

Kaikille kaupungin työntekijöille tarjotaan kaupungin sähköpostiosoite ja pääsy yhteisiin järjestelmiin. Muutoksen avulla voidaan luopua turhista paperilomakkeista. Tiedon jakamisesta ja liikkuvasta etätyöstä tehdään arkea moderneilla, pilvipohjaisilla toimistotyövälineillä.

D3. Sovelluskokonaisuuden kartoitus ja parempi organisointi

Helsingin kaupungin tietotekniikan kokonaisuuteen kuuluu noin 900 sovellusta. Sovellukset kartoitetaan ja niille määritellään elinkaari, josta selviää mitkä lopetetaan, mitkä yhdistetään ja mihin panostetaan jatkossa. Sovellusten määrää leikataan. Muutos säästää merkittävästi työvoimaa ja rahaa uuden tekemiseen.

D4. Yksi yhteinen palvelukanava työntekijöiden työasematuelle

Kaupunki tarjoaa kaikille työntekijöilleen yhteisen palvelukanavan, jonka kautta saa tukea itsepalveluna, etätukena ja lähitukena. Hanke koskee palveluita, joilla tuetaan kaupungin työntekijöiden päivittäistä työskentelyä tietokoneiden, puhelinten, tablettien ja esityslaitteiden kanssa, ja siihen kuuluvat myös yhteiset perussovellukset (e. Office 365), tietoturva ja tallennustilat.

D5. Monikanavainen, ympärivuorokautinen asiakaspalvelu

Kaupunki luo yhtenäisen, monikanavaisen asiakaspalvelun helsinkiläisten käyttöön. Ympärivuorokautisen palvelun muodostavat muun muassa puhelin, chat, sähköposti, verkkolomake ja chatbotti. Kokonaisuutta hallitaan nykyaikaisella työjonojen ja tehtävien ohjauksen järjestelmällä, jotta helsinkiläisten saama palvelun taso voidaan vakioida. Tavoitteena on, ettei asiakasta enää pallotella palvelupisteiden välillä.

Ota yhteyttä