Projekti

Hälsodata förbättrar vården och hjälper ändra livsstilen

  • Valmistelu
  • Kokeilu
  • Käytössä

Vad för något? Hälsovinstbedömningen är ett digitalt verktyg för vårdbedömning för yrkesfolk inom hälsovården. Genom att automatiskt kombinera God medicinsk praxis-rekommendationerna med information om patienternas helhetshälsa gör den det lättare att bedöma om invånarna i Helsingfors får den vård de behöver. Nytt är framför allt det att vårdbehovet nu kan förutses lättare. Framdeles får yrkesfolket kunskap om hur effektiv vården är för deras egna patienter.

För vem? För läkare, hälsovårdare och andra proffs inom hälsovården, för förmän och chefer. Resultaten märks i helsingforsbornas hälsa och välfärd.

Till vilken nytta? Hälsovinstbedömningen  hjälper till att rikta in vården bättre. Vid val av vårdformer beaktas även huruvida klienten själv kan förbättra resultaten genom egenvård och förändrad livsstil. Hälsovinstbedömningen gör det lättare att hitta riskgrupper och rekommendera gruppverksamhet och att inrikta utbildningen för vårdpersonalen.

När? Hälsovinstbedömningen är ännu i prövningsskedet, och den utvecklas hela tiden. Verktyget tas i mera omfattande bruk våren 2020.

Var? Inom Helsingfors stads social- och hälsotjänster.

Hur förbättrade digitaliseringen servicen? En väldig mängd patientdata har lagrats i patientdatasystemen. Nu kan denna information för första gången vara till nytta för vård av stora patientkategorier under beaktande av individuella skillnader.

Förskoleplats med ett enda mess

Föräldrar till barn som närmar sig förskoleåldern erbjuds nu förskoleplats för barnet vid lämpligt dagis.

Medborgarbudget: Gemensamt tänkt är till hälften gjort

OmaStadi är Helsingfors stads medborgarbudget, och med dess hjälp kan invånarna kläcka idéer och rösta om åtgärder för att göra hemstaden bättre.

Helsingfors digitala rådgivning hjälper och guidar i alla situationer

Som invånare i Helsingfors får man gratis information i digitala ärenden på biblioteken, invånarhusen, i servicecentraler för äldre och i ungdomsgårdarna.

Lokal eller utrymme i Helsingfors? – Det börjar på Varaamo

Varaamo är en webbtjänst där man kan reservera stadens utrymmen och utrustning för eget bruk.

Söker du service nära er? – Den finns på Servicekartan

På Helsingfors servicekarta finns alla stadens serviceställen, alltså till exempel närmaste dagis, kulturhus eller motionssal.

Fråga rådgivningen 24/7

Rådgivningsroboten NeRo är en chatbot som dygnet runt svarar på frågor som uppstår då man sköter små barn.

Hälsostationernas chatbot hjälper dygnet runt

Helsingfors hälsostationers chatbot ger råd om hälsa och sjukdomar behändigt och snabbt utan att man behöver köa.

Staden förändras, men i vilken riktning? – Säg din åsikt!

Säg din åsikt är en webbtjänst där Helsingfors invånare kan ge sin åsikt om ärenden under planering.

Kolla stadens upphandlingar på webben

Tjänsten Tutkihankintoja.fi ger insyn i statens och kommunernas upphandlingar.

Information om händelser och kurser

Information om evenemang och kurser i Helsingfors har samlats i enhetlig maskinläslig form och i öppna gränssnitt.

Helsingfors stads bastur, öar och hyrbåtar finns på tjänsten Ahti

Ahti är för alla som vill njuta av havet, holmar och skär, fiske och annat man gör vid sjön.

Båt- och vinterförvaringsplats online

På webbtjänsten för båtplatser kan man ansöka om hyrd båtplats vid stadens bryggor och om vinterförvaring.

Konst för alla: alla barn får en kulturfadder

Alla barn i Helsingfors har inom tjänsten Kulturens fadderbarn möjlighet att få en kulturanställd till kulturfadder.

Se hur Helsingfors svarar på klimatförändringen

Helsingfors stad har förbundit till 147 goda gärningar för klimatet, med syftet att göra Helsingfors kolneutralt tills år 2035.

Stadsorkesterns konserter också på mobilen

Helsingfors stadsorkesters mobilapp gör det möjligt att höra orkesterns konserter med hjälp av smarttelefoner.

Hobbypasset öppnar dörren till en mångfald hobbyer för de unga

Hobbypasset är en mobilapp för högstadieelever. Med den kan de unga behändigt hitta hobbyer som passar dem själva.

Frivilligverksamhet ger meningsfullt göra och erfarenheter att minnas

På webbplatsen finns på ett och samma ställe information om all den frivilligverksamhet man kan delta i inom stadens förvaltningssektorer.

Hur blir Helsingfors stads service bättre med artificiell intelligens? – Ta en titt på AI-registret

Helsingfors stads AI-register visar de av stadens serviceformer där man tillämpat artificiell intelligens.

Cirkulärekonomikollen övervakar hur Helsingfors stad jobbar för cirkulär ekonomi

Cirkulärekonomikollen berättar om vad Helsingfors stad gör för cirkulär- och delningsekonomin – och hur det mäts  – inom byggande, upphandlingar, grönavfall och de nya affärsmöjligheterna