Helsingin digitaalisissa palveluissa keskeinen tavoite on palveluiden saavutettavuus. Saavutettavat digitaaliset palvelut ovat helppokäyttöisiä kaikille käyttäjille, myös ikääntyneille ja eri tavoin toimintarajoitteisille ihmisille. Kun saavutettavuus on huomioitu, mahdollisimman monet ihmiset voivat käyttää digitaalisia palveluita itsenäisesti.

Helsingin saavutettavuusmallissa tärkeässä osassa ovat Helsinki Design Systemin (HDS) tuottamat ja varmistamat käyttöliittymäkomponentit. Käyttöliittymäkomponenteilla tarkoitetaan verkkopalveluissa yleisesti tarvittavia painikkeita, värejä, valikoita, lomakkeita ja muita käyttöliittymän osia joiden avulla ihmiset verkkopalveluita käyttävät. HDS:n tarjoamilla yhteisillä käyttöliittymäkomponenteilla voidaan tarjota verkkopalveluille yhdenmukaisempaa ja tunnistettavampaa käyttäjäkokemusta riippumatta siitä mitä kaupungin lukuisista verkkopalveluista kaupunkilaiset kulloinkin käyttävät.

”Helsinki Design System auttaa myös palvelujen tuottajatiimejä työskentelemään ja kommunikoimaan tehokkaammin. Perusajatuksena on, että kaikki HDS:n tuottamat komponentit ovat saavutettavuusauditoituja”, toteaa hankepäällikkö Ville Meloni.

HDS tarjoaa komponenttien lisäksi jatkossa myös ohjeita, joiden avulla niistä voi koostaa valmiiksi mietittyjä, toimivia kokonaisuuksia, kuten vaikkapa verkkolomakkeita. Tässä tehdään yhteistyötä hel.fi –kehitystiimin kanssa. Ohjeet auttavat kehittäjiä ja palvelumuotoilijoita luomaan yhdenmukaisia käyttöliittymiä, joiden toimintatapaa käyttäjien on helpompi ennakoida riippumatta siitä, missä palvelussa he toimivat. HDS:n käyttäminen tekee palveluista helpompia kehittää ja käyttää. Suunnittelijan luova työ voidaan osoittaa palvelun yksilöllisten piirteiden kehittämiseen, mikä tukee Helsingin digitaalista brändiä.

”Kun käyttää HDS:ää, palveluntuottajalla on saavutettavuuden osalta yksi huoli vähemmän. Suunnittelussa voi keskittyä vaikka sisällön muotoiluun niin, että kieli on ymmärrettävää ja helposti sisäistettävää”, Meloni lisää.

Helsingin saavutettavuusmallia suunnittelevat saavutettavuusasiantuntijat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä HDS:n tiimin kanssa. Saavutettavuusmalli tuottaa rakenteen, ohjeita ja työkaluja saavutettavuuden varmistamiseen koko palvelun elinkaaren aikana.

”On ollut hienoa huomata, kuinka haastavimpien palvelun käyttäjien käyttökokemuksen ymmärtäminen on tuonut suorastaan innostusta HDS:n tiimiin”, toteaa Helsingin saavutettavuusmallia suunnitteleva saavutettavuusasiantuntija Tero Pesonen Siteimprove Oy:stä.

Helsinki Design systemiin pääset tutustumaan osoitteessa https://hds.hel.fi

Teksti: Mirjam Heikkinen (Helsingin kaupungin projektipäällikkö) ja Ari-Pekka Saarela (Siteimprove Oy:n team lead)