Digi- ja väestötietovirasto järjestää taas marraskuussa julkishallinnon tietosuoja- ja tietoturvaloukkausten hallinnan harjoituksen. Siinä harjoitellaan häiriötilanteissa toimimista kuvitteellisten tilanteiden kautta.

Erityisesti tietohallinto, digipalveluiden omistajat, riskienhallinnan, tietosuojan ja tietoturvan asiantuntijat pääsevät treenaamaan toimintaansa. TAISTO-harjoitukseen osallistuminen kehittää tieto- ja viestintäjärjestelmiin liittyvien häiriötilanteiden hallintaa. Harjoitus testaa osallistujien digiturvallisuuteen liittyviä toimintatapoja ja omien ohjeidensa soveltuvuutta toimintaan. Tavoitteena on tunnistaa kehitystarpeita ja parantaa harjoitukseen osallistuvien yhteistoimintaa.

Harjoituksesta tarkemmin Digi- ja väestötietoviraston TAISTO-sivulla: