Tietoturvassa onnistuminen tukee kaupunkistrategian toimeenpanoa.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 mainitaan, että Helsingin tavoitteena on olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki maailmassa. Silloin pitää myös tietoturva huomioida digitaalisissa ympäristöissä. Kun sähköisten palveluiden halutaan olevan ensisijaisia, niin digipalveluiden tietoturva-asiat tulee hoitaa hyvin.

Suuri organisaatio tarvitsee johdon ilmaiseman merkityksen tietoturvatyön tärkeydelle. Helsingille tämä on kansliapäällikön päätös tietoturvalinjauksista.

Tietoturvalinjausten alussa on johdanto-osuus, joka on tarkoitettu aivan kaikille jokaisessa työssä Helsingin kaupungissa. Jäljempi osa linjauksista on enemmän suunnattu esihenkilöille, asiantuntijoille ja johdolle, erityisesti tietohallintojohdolle. Koska kaikkien on kuitenkin hyvä tietää minkälaiset kaupungin tietoturvalinjaukset ovat, niin ne on kirjoitettu samaan dokumenttiin ja ne saa lukea kaikki asiasta kiinnostuneet.

Video, tietoturvalinjaukset ja kaupunkistrategia


Herättikö teksti ajatuksia? Keskustele Twitterissä asiasanalla #digihelsinki.


Kuva: Helsinki-kanavan videosta