6.2. Data-alustan palvelumalli

Kaupungin datakyvykkyyksien nostamiseksi uudelle tasolle luodaan kaupunkiyhteinen data-alusta, joka tarjoaa kehikon erilaisten datojen yhdistämiseen ja edistyneen analytiikan monipuoliseen hyödyntämiseen. Selvitetään yhteisen data-altaan (data lake) rakentamista sekä HETA-tietovaraston roolia yhteisessä data-alustassa. Yhteisesti hyödynnettävästä data-alustasta tehdään niin sujuvasti toimiva, että datan hyödyntäminen helpottuu merkittävästi. Data-alustalla tuotettu koodi ja data ovat kaupungin omistuksessa ja jaettavissa toimialojen kesken.

Kaupungin keskitetty data- ja analytiikkayksikkö kehittää toimialoille data-alustaa yhteisenä palveluna. Yksikön palvelujen avulla toimialat saavat nopeasti käyttöönsä data-alustaympäristön sekä toimialan omaa käyttöä varten että datan jakamiseen kaupungin ekosysteemissä. Data-alustan palvelumalli sisältää itse alustan lisäksi asiantuntijoiden palveluita ja tiedon jakamista, joiden avulla osaaminen kertyy toimialoille. Keskitetystä analytiikkaympäristöstä pystytään sujuvasti lukemaan tietoa toimialan data-alustalta sekä päinvastoin toimialan ympäristöstä pystytään lukemaan tietoa keskitetystä data-alustasta.

Luonnos