Teema

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Kaupunkilaisten digipalveluissa keskitytään siihen, että tärkeimpiä palveluita kehitetään kokonaisuutena. Muutos koskee kaupungin verkkosivuja, sähköistä asiointia ja keskeisiä palveluja kuten varaamiseen tarkoitettua Varaamoa, palvelupisteistä kertovaa Palvelukarttaa ja laajenevaa Helsinki-sovellusta. Jos Helsingin digitalisaatio on pyramidi, muodostavat digitaaliset kaupunkilaispalvelut pyramidin huipun. 

Helsingin kaupungin käyttämistä alustoista osa on teknisesti vanhentuneita. Helsinkiläisten tarvitsemat palvelut ovat myös hajautuneet lukuisille sivustoille ja käyttöliittymiltään kirjaviin verkkopalveluihin. Digitaalisten kaupunkilaispalveluiden kokonaisuudessa kaupunkilaisten tarpeet asetetaan uudella tavalla keskelle. Vanha järjestelmälähtöinen ajattelu saa väistyä.


Näin muutos näkyy:

  • Helsinkiläiset saavat parempia digitaalisia palveluita, jotka on räätälöity omien tarpeiden, kuten elämäntilanteen ja kiinnostuksen mukaan. Henkilökohtaisen kaupunkilaisprofiilin kautta on mahdollista nähdä mitä tietoja kaupungilla on, ja antaa lupia tiedon käyttöön.
  • Helsingin digipalvelut oppivat ennakoimaan kaupunkilaisten tarpeita. Palveluita ja tärkeää tietoa tarjotaan helsinkiläisille oikeaan aikaan, eikä niitä tarvitsee enää etsiä joka kerta itse.
  • Kaupungin tilojen ja muiden julkiseen käyttöön sopivien resurssien käyttö tehdään helpoksi helsinkiläisille. Myös kynnystä osallistua kotikaupungin toimintaan madalletaan.

A1. Ennakoiva esiopetupaikka

Paikkaa päiväkodista tarjotaan vanhemmille ja lapselle ennakoiden. Aloite tulee siis kaupungin puolelta. Pieniä helsinkiläisiä on jokaista ikäluokkaa kohden noin 6000. Jos kokeilu onnistuu, sitä saatetaan laajentaa iltapäiväkerhoihin ja koulupaikkoihin.

A2. Terveyden riskien tunnistaminen ja avun tarjoaminen etukäteen

Helsinkiläisten käytössä on jo Omaolo-arvio, jossa itse syötettyjen terveystietojen pohjalta saa ohjeita: Miten nyt tulisi toimia? Hakeutuako esimerkiksi hoitoon hengitystieoireiden takia. Uutena vuonna 2019 käyttöön tulee Terveyshyötyarvio. Siinä eri lähteistä yhdistettyä kaupunkilaisen terveydentilaan liittyvää dataa voidaan yhdistää ja tunnistaa riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä. Ennakoivaa apua voisivat saada esimerkiksi tupakoivat verenpainepotilaat tai diabetes-potilaat, joiden hoito ei ole suositusten tasolla. Heitä voidaan auttaa elämäntavan muutoksiin jo ennen kuin tilanne huononee.

A3. Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen

Kaupunki tarjoaa nuorille parempia digitaalisia tuki- ja neuvontapalveluita ja välittää heille tehokkaammin tietoa kaupungin harrastus- ja kulttuuritarjonnasta. Tavoitteena on helsinkiläisnuorten hyvinvoinnin lisääntyminen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy.

A4. Tilan ja resurssien helppo varaaminen ja Helsinki-sovellus

Tavoitteena on, että kaikki Helsingin kaupungit tilat tulevat helsinkiläisten varattavaksi yhden palvelun ja rajapinnan kautta. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi osana kaupungin omaa Helsinki-sovellusta.

A5. Digitaaliset osallistumisen palvelut

Digitaalisista osallistumisen palveluista kehitetään yksi kokonaisuus. Sen avulla helsinkiläiset löytävät osallistumisen kanavat helposti, kanavilla on selkeät roolit ja niitä nivoo yhtenäinen käyttökokemus. Osallistumisen palvelujen rajapintojen päälle voidaan rakentaa myös uusia palveluita. Kaupunkilaisten antaman palauteen käsittelyssä hyödynnetään koneoppimista, mikä lyhentää vastusaikoja.

A6. Kaupunkilaisprofiili ja oma.helsinki-palvelu

Kaupunkilaisprofiili on kaupungin palveluiden yhteinen käyttäjäprofiilien tietokanta. Sen avulla sirpaleiset käyttäjätiedot voidaan yhdistää. Helsinkiläisten kaupunkilaisprofiileihinsa antaman tiedon avulla palveluja voidaan kohdentaa paremmin ja helsinkiläisille voidaan tarjota henkilökohtaisia suosituksia. Profiili mahdollistaa myös eri palvelujen saumattoman käytön yhdellä käyttäjätilillä.

Oma.helsinki-palvelusta kaupunkilainen pääsee näkemään, mitä tietoja hänestä on tallennettu ja mihin tietoja käytetään. Oma.helsingissä helsinkiläinen voi antaa kaupungille luvan hyödyntää tietoja palveluiden kohdentamiseen tai myös kieltää tietojen käytön aloitteellisessa palveluiden tarjoamisessa.

A7. Kaupunkilaispalveluiden tekniset alustat

Helsingin kaupungin nykyinen sähköisen asioinnin sivusto ja hel.fi-sivuston teknisten alustojen perusratkaisut kaipaavat uudistamista, jotta niitä voitaisiin kehittää helpommin ja käyttäjien tarpeita paremmin huomioiden. Tavoitteena on selkeyttää teknisten ratkaisujen kokonaisuutta.

A8. Kanavastrategia ja domain-politiikka

Kaupungilla on satoja digitaalisia kanavia, joiden tarkoituksena on varmistaa helsinkiläisten sujuva tiedonsaanti, sähköinen asiointi ja osallistumisen mahdollisuudet. Digitaalisen kanavastrategian tavoitteena on selkeyttää eri kanavien roolia kaupunkilaisten palvelemisessa ja tiedonsaannissa. Lisäksi kaupungin domain-käytäntöjä selkeytetään ja esimerkiksi .helsinki-domainin käyttöönotosta tehdään suunnitelma. Digipalveluista tehdään muutoksilla hahmottaa ja löytää.

Ota yhteyttä

Kokonaisuuteen kuuluu:

Lapsen opinpolku

Tavoitteena on, että asiakas voi hakea lapsen kasvatuksen ja koulutuksen palveluja varhaiskasvatuksesta perusopetuksen 1.-2. luokalle sujuvasti ja yhdestä paikasta, sähköiset hakemisen palvelut edellä.

Lue lisää

OmaStadi-palvelu

Palvelussa asukkaat voivat esittää ideoita, kommentoida muiden ideoita ja äänestää toteutettavista ehdotuksista eri aihepiireissä.

Lue lisää

Kerro kantasi

Kerro kantasi-palvelussa kuntalaiset voivat kertoa mielipiteensä ja tulla kuulluksi erityyppisistä valmisteluun tulevista tai valmistelussa jo olevista asioista. Mielipiteet ovat muiden nähtävinä ja kommentoitavina, ja niistä tuotetaan raportit ja yhteenvedot valmistelijoiden ja päättäjien käyttöön.

Lue lisää

Helsinki-sovellus

Helsinki-sovellus tuo helsinkiläisille uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua.

Lue lisää