Projekti

Digitaaliset palvelupolut

  • Selvitys
  • Alfa
  • Beta
  • Tuotanto
  • Poisto

 

Digipalvelujen käytettävyyttä edistetään myös tutkimalla miten käyttäjät kokevat kaupungin nykyiset sähköiset palvelut. Kun helsinkiläinen esimerkiksi hakee vuokra-asuntoa tai avustusta järjestölleen, hakuprosessin tulee olla helppo, sujuva ja kitkaton. Sellainen että digitaaliselle palvelupolulle palaa tarvittaessa mielellään uudestaan.

Digitaalinen Helsinki -ohjelmassa analysoitiin ja tuotettiin kehitysehdotuksia useisiin digitaalisiin palvelupolkuihin. Analyysit liittyivät pysäköintivirhemaksujen oikaisuun, kaupungin vuokra-asuntojen ja avustusten hakemiseen sekä Helsinkiin muuttavien neuvontaan ja iltapäiväkerhotoiminnan palveluihin.

Harjoituksissa tutkittiin palvelupolun toimivuutta loppukäyttäjien ja palvelujen ylläpitäjien näkökulmasta. Metodeina hyödynnettiin käyttäjähaastatteluja, palvelujen katselmointia ja web-analytiikkaa. Kehitysehdotukset toimivat syötteenä kaupungin eri toimialoille, verkkoviestinnälle ja sähköisen asioinnin kehitykseen.

Palvelupolkuanalyysien loppuraportit voi ladata tämän sivun Linkkejä-laatikosta. Sieltä löytyy myös ohjeistusta miten kaupungin eri toimijat voivat teettää vastaavia palvelupolkuanalyysejä itse.

Lue lisää aiheesta: Digitarina – Vähemmän kompastelua palvelupolulla