Projekti

Digitaaliset palvelupolut

  • Valmistelu
  • Kokeilu
  • Käytössä

 

Digipalvelujen käytettävyyttä edistetään myös tutkimalla miten käyttäjät kokevat kaupungin nykyiset sähköiset palvelut. Kun helsinkiläinen esimerkiksi hakee vuokra-asuntoa tai avustusta järjestölleen, hakuprosessin tulee olla helppo, sujuva ja kitkaton. Sellainen että digitaaliselle palvelupolulle palaa tarvittaessa mielellään uudestaan.

Digitaalinen Helsinki -ohjelmassa analysoitiin ja tuotettiin kehitysehdotuksia useisiin digitaalisiin palvelupolkuihin. Analyysit liittyivät pysäköintivirhemaksujen oikaisuun, kaupungin vuokra-asuntojen ja avustusten hakemiseen sekä Helsinkiin muuttavien neuvontaan ja iltapäiväkerhotoiminnan palveluihin.

Harjoituksissa tutkittiin palvelupolun toimivuutta loppukäyttäjien ja palvelujen ylläpitäjien näkökulmasta. Metodeina hyödynnettiin käyttäjähaastatteluja, palvelujen katselmointia ja web-analytiikkaa. Kehitysehdotukset toimivat syötteenä kaupungin eri toimialoille, verkkoviestinnälle ja sähköisen asioinnin kehitykseen.

Palvelupolkuanalyysien loppuraportit voi ladata tämän sivun Linkkejä-laatikosta. Sieltä löytyy myös ohjeistusta miten kaupungin eri toimijat voivat teettää vastaavia palvelupolkuanalyysejä itse.

Lue lisää aiheesta: Digitarina – Vähemmän kompastelua palvelupolulla  

Asiakaskokemussimulaatio

Digitaalisen Helsingin asiakaskokemussimulaatio on koulutus, jossa kaupungin työntekijät määrittelevät itselleen tulevaisuuden toimenkuvan vuoteen 2022 kaupungin asiakaskokemuksen kehittäjinä.

Tekoäly ja me

Tekoäly ja me on kaupungin kokeilutoimintaa tukeva koulutus, jossa opitaan tekoälyn mahdollisuuksista asiakaskokemuksen kehittämisessä. Koulutuksessa konseptoidaan tekoälytyökavereita joiden kanssa harjoitellaan töiden tekemistä osana tulevia digikokeiluja.

Helsinki Oppii

Helsinki Oppii on Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaatiota tukeva verkkosivusto. Sivustolla voi tutustua oppimisen toteutuksiin esimerkkien avulla ja poimia ideoita omaan opetukseensa.

Tilat avoimiksi -kokonaisuus

Helsinki etsii käytännön digitaalisia ratkaisuja tilojensa joustavampaan käyttöön. Kaupunki omistaa paljon mielenkiintoisia tiloja, mutta niiden käyttö vaihtelee. Miten tyhjät tilat avattaisiin kaupunkilaisille?

Palautejärjestelmä

Helsingin kaupungin palautejärjestelmä on yksi luukku kaikille ehdotuksille, kysymyksille, palautteille, mielipiteille, kiitoksille ja moitteille.

Digineuvonta

Sujuvamman arjen takaamiseksi Helsingin kaupunki tarjoaa yhteistyössä järjestöjen kanssa tukea sähköiseen asiointiin ja tietotekniikan hyödyntämiseen. Ohjausta ja neuvontaa on tarjolla myös tietokoneiden, tablettien ja älypuhelimien käyttöä koskien. Internetin palveluihin, kuten tiedonhakuun ja sähköpostin käyttöön, voi saada myös apua. Tällaista digineuvontaa on saatavilla useissa toimipisteissä eri puolilla kaupunkia.